Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 40706

Sist oppdatert: 2010-05-26 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: ikke_spesifisert

Henvisning: Dokument nr. 12:3 (2007-2008), Innst. 252 S (2009-2010)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal, Ågot Valle og Rolf Reikvam om endringer i Grunnloven §§ 1, 3, 12-14, 16-22, 25-31, 62, 67-69, 74-81, 86 og 112, om opphevelse av Grunnloven §§ 4-9, 11, 23, 24, 32, 34-37, 39-41, 43-48, om ny § 113 og om endring av Grunnlovens overskrift. (Innføring av republikansk statsform)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2010-05-27 11:56:28 +0200:1 27. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 1 fra Sosialistisk Venstreparti og komiteens innstilling Ja 88% (126/143) 12% (17/143) 15% (26/169)
2010-05-27 11:56:28 +0200:1ne 27. mai 2010 Det voteres alternativt mellom forslag nr. 1 fra Sosialistisk Venstreparti og komiteens innstilling Nei 12% (17/143) 88% (126/143) 15% (26/169)