Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 40703

Sist oppdatert: 2012-05-20 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument nr. 12:2 (2007-2008), Innst. 233 S (2011-2012)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Øystein Djupedal, Ågot Valle og Hallgeir H. Langeland om endringer i Grunnloven §§ 2, 4, 12 og 16 med sikte på å avskaffe Grunnlovens bestemmelser om statskirkeordningen og grunnlovsfeste landets statsskikk og menneskerettighetsforpliktelser

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
2281 21. mai 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og forslag nr..1 fra SV Ja 93% (153/164) 7% (11/164) 3% (5/169)
2283 21. mai 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall II og forslag nr..2 fra Sp Ja 99% (162/163) 1% (1/163) 4% (6/169)
2285 21. mai 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall III og forslag nr..3 fra V Ja 99% (161/163) 1% (2/163) 4% (6/169)
2286 21. mai 2012 Romertall IV. Ja 98% (161/164) 2% (3/164) 3% (5/169)
2282 21. mai 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall II og forslag nr..2 fra Sp Nei 1% (1/163) 99% (162/163) 4% (6/169)
2284 21. mai 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall III og forslag nr..3 fra V Nei 1% (2/163) 99% (161/163) 4% (6/169)
2280 21. mai 2012 Det voteres alternativt mellom innstillingen Romertall I og forslag nr..1 fra SV Nei 7% (11/164) 93% (153/164) 3% (5/169)