Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Lisenser og viderebruk

Holder de ord er prinsipiell tilhenger av åpne data og fri kildekode. Vi ønsker at våre data og analyser skal gjenbrukes, og vi inviterer alle til å være med på å utvide databasen og bidra til kildekoden.

Vi jobber med å utvikle et maskinelt grensesnitt (API) som vil forenkle tilgang til oppdaterte data. APIet vil ha en begrensning på bruk, slik at de som bruker databasen mye, vil måtte betale til drift av dette.

Ønsker du å integrere løpende oppdaterte politiske data på din nettside? Har du behov for spesialiserte analyser av stemmegivning innenfor et politikkområde? Holder de ord tilbyr analyse- og datatjenester, både løpende abonnementstjenester og spesialiserte analyse- og presentasjonsoppdrag.

Lisensbetingelser

Kildekode

Kildekoden vår er åpent tilgjengelig på GitHub. Koden er lisensiert med modifisert BSD-lisens, som gir ubegrenset tilgang til å redistribuere kildekoden til ethvert formål, inkludert kommersiell og/eller proprietær gjenbruk, så lenge lisensen legges ved produktet. Alle er velkomne til å bidra til videreutvikling av kodebasen, og oppfordres til å dele forbedringer og videreutvikling åpent med alle.

Database og innhold

Holder de ords egen database og innhold er tilgjengelig under lisensen Creative Commons Navngivelse-Del på samme vilkår 3.0. Denne lisensen gir fri tilgang til å kopiere, distribuere og bearbeide databasen til ethvert formål, også kommersielle, dersom følgende to forutsetninger er oppfylt:

Navngivelse: Følgende tekst skal oppgis som kilde: "Informasjonen er hentet fra Holder de ord", sammen med en lenke til www.holderdeord.no.

Del på samme vilkår: Dersom du endrer, bearbeider eller bygger videre på våre data, så må det nye verket også lisensieres under de samme vilkårene. Eksempler på dette er å bygge Holder de ords data sammen med andre data, som nyhetsklipp og referater. Hensikten med denne regelen er å bygge og utvide en database med politiske data som er fritt tilgjengelige for allmennheten.

Unntak fra standard lisensvilkår kan gjøres etter nærmere avtale med Holder de ord.

Vi jobber med å gjøre våre data tilgjenglig både i et API og som nedlastbare datasett. Inntil videre legger vi ut en nattlig oppdatert rådump av vår database i CSV-format her.

Avstemninger fra Stortinget

Avstemningsdata fra oktober 2011 og fremover er hentet fra data.stortinget.no under Norsk lisens for åpne data. Før 2011 gjelder lisensbetingelsene ovenfor.