Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Viser 20 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara
Wold, Morten Fremskrittspartiet Buskerud
Elvenes, Hårek Høyre Akershus
Jensen, Siv Fremskrittspartiet Oslo
Kolberg, Martin Arbeiderpartiet Buskerud
Lysbakken, Audun Sosialistisk Venstreparti Hordaland
Norheim, Kristian Fremskrittspartiet Telemark
Alexandrova, Regina Høyre Troms
Marthinsen, Marianne Arbeiderpartiet Oslo
Tetzschner, Michael Høyre Oslo
Toskedal, Geir Sigbjørn Kristelig Folkeparti Rogaland
Grande, Trine Skei Venstre Oslo
Mehl, Emilie Enger Senterpartiet Hedmark
Schou, Ingjerd Høyre Østfold
Huitfeldt, Anniken Arbeiderpartiet Akershus
Helleland, Trond Høyre Buskerud
Støre, Jonas Gahr Arbeiderpartiet Oslo
Tybring-Gjedde, Christian Fremskrittspartiet Oslo
Navarsete, Liv Signe Senterpartiet Sogn og Fjordane
Wilsgård, Kristian P. Fremskrittspartiet Troms
Christensen, Jette F. Arbeiderpartiet Hordaland

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
22. feb 2021 Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Til behandling
10. feb 2021 Rapport til Stortinget fra utvalget til å utrede Stortingets kontrollfunksjon Til behandling
9. feb 2021 Representantforslag om å kutte i Norges pengestøtte til EU Behandlet
9. feb 2021 Endringer i forsvarsloven (klageadgang og foreldelse i erstatningssaker og Forsvarets bistand til offentlige myndigheter og andre beredskapsaktører) Behandlet
3. feb 2021 Representantforslag om å sikre Hæren helikopterstøtte på Bardufoss Til behandling
20. jan 2021 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2020 Til behandling
12. jan 2021 Representantforslag om demokratisk forankring av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd Behandlet
17. des 2020 Lov om gjennomføring av internasjonale sanksjoner (sanksjonsloven) Til behandling
8. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
8. des 2020 Representantforslag om rettferdig fordeling av vaksiner, legemidler og annen teknologi i kampen mot covid-19 Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 - Svalbardbudsjettet Behandlet
7. des 2020 Endringar i statsbudsjettet 2020 under Forsvarsdepartementet Behandlet
30. nov 2020 Mennesker, muligheter og norske interesser i nord Til behandling
19. nov 2020 Evne til forsvar - vilje til beredskap. Langtidsplan for forsvarssektoren Behandlet
19. nov 2020 Representantforslag om ein fullstendig plan for flyttinga av den maritime overvåkningsaktiviteten frå Andøya til Evenes Behandlet
15. okt 2020 Endringer i midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse av lovens varighet) Behandlet
13. okt 2020 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2019, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
7. okt 2020 Representantforslag om å sikre rettmessig erstatning for norske veteraner med psykiske skader Behandlet
7. okt 2020 Også vi når det blir krevet - Veteraner i vår tid Behandlet
16. jun 2020 Nordisk samarbeid Behandlet
16. jun 2020 Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2019 Behandlet
7. jun 2020 Lov om Etterretningstjenesten (etterretningstjenesteloven) Behandlet
1. jun 2020 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2019 Behandlet
1. jun 2020 Investeringar i Forsvaret Behandlet
25. mai 2020 Vilje til beredskap - evne til forsvar. Langtidsplan for forsvarsektoren Behandlet
22. apr 2020 Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 Behandlet
19. apr 2020 Representantforslag om krav om merking av varer som kommer fra områder okkupert av Israel Behandlet
10. mar 2020 Digital transformasjon og utviklingspolitikken Behandlet
3. mar 2020 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2019 Behandlet
11. feb 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under Utenriksdepartementet (endringer i kortsiktig overgangslån til Somalia mv.) Behandlet
4. feb 2020 Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Forsvarsdepartementet Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Utanriksdepartementet Behandlet
10. des 2019 Endringar i statsbudsjettet 2019 under Samferdselsdepartementet Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. des 2019 Svalbardbudsjettet 2020 Behandlet
3. des 2019 Representantforslag om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren Behandlet
19. nov 2019 Representantforslag om ny behandling av Norges tilslutning til EUs tredje energimarkedspakke Behandlet
19. nov 2019 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2018, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
19. nov 2019 Samtykke til inngåelse av avtale av 28. mai 2018 om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons kulturpartnerskap (NDPC) Behandlet
11. jun 2019 Representantforslag om anstendighet for renholderne i Forsvaret og en fornuftig organisering av renholdet i forsvarssektoren Behandlet
11. jun 2019 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2018 Behandlet
11. jun 2019 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
4. jun 2019 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018 Behandlet
4. jun 2019 Samtykke til godkjenning av protokoll av 6. februar 2019 om Nord-Makedonias tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949 Behandlet
2. jun 2019 Nordisk samarbeid Behandlet
2. jun 2019 Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018 Behandlet
15. mai 2019 Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS Behandlet
13. mai 2019 Endringer i andre lover som følge av lov 1. juni 2018 nr. 24 om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Behandlet
13. mai 2019 Representantforslag om eksport av norsk militært materiell til krigsområder Behandlet
6. mai 2019 Representantforslag om ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018 Behandlet
10. apr 2019 Representantforslag om å utrede alternativer til EØS-avtalen Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om en ny og tydelig politikk overfor Saudi-Arabia Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om nødvendig styrking av Heimevernet og politiet Behandlet
1. apr 2019 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2015 Behandlet
1. apr 2019 Representantforslag om Libya-krigen og bruk av norsk forsvarsmakt i utlandet Behandlet
1. apr 2019 Endringer i Svalbardloven m.m. (tilpasning til ny kommunelov) Behandlet
1. apr 2019 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om evaluering av Norges deltakelse i operasjonene i Libya i 2011 Behandlet
13. mar 2019 Samtykke til inngåelse av avtale om ordninger for borgernes rettigheter mellom EØS/EFTA-statene og Storbritannia som følge av Storbritannias uttreden fra Den europeiske union og EØS-avtalen Behandlet
13. mar 2019 Samtykke til å avgi en erklæring om at Norge aksepterer en overgangsperiode for Norges avtaler med EU Behandlet
13. mar 2019 Lov om en overgangsperiode ved Storbritannias uttreden av EU Behandlet
4. mar 2019 Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) Behandlet
4. feb 2019 Representantforslag om en opptrappingsplan for Forsvaret Behandlet
7. jan 2019 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2017, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Forsvarsdepartementet Behandlet
12. des 2018 Svalbardbudsjettet 2019 Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
4. des 2018 Partnerland i utviklingspolitikken Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å sikre ankerett for veteraner i erstatningssaker om personskader Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å nedsette en ny norsk forsvarskommisjon Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om å sikre veteraner i internasjonale operasjoner etter 2010 klageadgang på vedtak i erstatningssaker om psykiske skader som følge av utenlandstjeneste Behandlet
12. jun 2018 Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
12. jun 2018 Representantforslag om å stanse eksport av norsk forsvarsmateriell til Tyrkia, oppfordre Tyrkias regjering til å trekke sine militære styrker ut av Syria og øke den humanitære bistand til flyktninger fra Afrin-området Behandlet
12. jun 2018 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om kampen mot ISIL Behandlet
4. jun 2018 Representantforslag om utdanningsreformen i Forsvaret Behandlet
4. jun 2018 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
4. jun 2018 Representantforslag om ny gjennomgang av kostnadane og konsekvensane knytt til nedlegginga av Andøya flystasjon Behandlet
4. jun 2018 Representantforslag om en oppdatert gjennomgang av kostnadene knyttet til samlingen på Evenes av de maritime overvåkningsflyene og den framskutte kampflybasen Behandlet
4. jun 2018 Ombudsmannsnemnda for Forsvaret sin innberetning om virksomheten i tiden 1. januar - 31. desember 2017 Behandlet
28. mai 2018 Nordisk samarbeid Behandlet
28. feb 2018 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2016, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
28. feb 2018 Representantforslag om å stanse eksport av våpen og forsvarsmateriell og flerbruksvarer til landene som intervenerer i Jemen, og ta initiativer for å ansvarliggjøre partene i krigen for brudd på humanitærretten og eventuelle krigsforbrytelser Behandlet
26. feb 2018 Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd Behandlet
26. feb 2018 Lov om nasjonal sikkerhet (sikkerhetsloven) Behandlet
7. feb 2018 Representantforslag om at Norge må utrede muligheten for å signere atomvåpenforbudet Behandlet
7. feb 2018 Noregs deltaking i den 71. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) Behandlet
8. jan 2018 Representantforslag om nedsetjing av eit offentleg utval som skal foreta ein gjennomgang av konsekvensane av at Storbritannia går ut av EU, og Noreg sine alternativ til EØS-avtalen Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 - Svalbardbudsjettet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet Behandlet
4. des 2017 Videreutviklingen av Hæren og Heimevernet - Landmaktproposisjon Behandlet
19. jun 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap») Behandlet
19. jun 2017 Representantforslag om Kjeller flyplass Behandlet
14. jun 2017 Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om en helhetlig og uavhengig evaluering av utenriks- og utviklingspolitiske virkemidler i norsk politikk overfor Israel og Palestina Behandlet
14. jun 2017 Felles ansvar for felles fremtid - Bærekraftsmålene og norsk utviklingspolitikk Behandlet
14. jun 2017 Representantforslag om sikring av egnet helikopterkapasitet for Hæren og videreføring av hovedbase for helikopter på Bardufoss Behandlet
14. jun 2017 Investeringar i Forsvaret og andre saker Behandlet
12. jun 2017 Lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold Behandlet
31. mai 2017 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2016 Behandlet
31. mai 2017 Hav i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om offentlighet rundt landmaktstudien Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om 100-årsmarkering av slutten på 1. verdenskrig - i Dialogbyen Lillehammer 2018 Behandlet
14. mai 2017 Representantforslag om stans i nedbygginga av Heimevernet Behandlet
17. apr 2017 Representantforslag om reform av utviklingspolitikken Behandlet
17. apr 2017 Redegjørelse av utenriksministeren og forsvarsministeren om Afghanistan, inkludert rapporten fra det regjeringsoppnevnte utvalget som har evaluert og trukket lærdommer av Norges sivile og militære innsats i Afghanistan for perioden 2001-2014 Behandlet
30. jan 2017 Individklageordningene til FNs konvensjoner om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, barnets rettigheter og rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandlet
9. jan 2017 Samtykke til godkjenning av protokoll om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område Behandlet
9. jan 2017 Nordisk samarbeid Behandlet
9. jan 2017 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2015-1. halvår 2016 Behandlet
9. jan 2017 Årsrapport for virksomheten til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2015 - 16. september 2016 Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 - Svalbardbudsjettet Behandlet
14. des 2016 Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP) Behandlet
21. nov 2016 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015 Behandlet
21. nov 2016 Svalbard Behandlet
21. nov 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2015, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
21. nov 2016 Lov om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret (forsvarsundersøkelsesloven) Behandlet
21. nov 2016 Noregs deltaking i den 70. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) Behandlet
21. nov 2016 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2014 Behandlet
14. nov 2016 Kampkraft og bærekraft - Langtidsplan for forsvarssektoren Behandlet
16. jun 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet (Endringar i «Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap») Behandlet
12. jun 2016 Representantforslag om et norsk initiativ til en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet Behandlet
7. jun 2016 Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost Behandlet
7. jun 2016 Samtykke til ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning om handel med fisk, alle av 3. mai 2016 Behandlet
7. jun 2016 Lov om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) Behandlet
7. jun 2016 Investeringar i Forsvaret Behandlet
7. jun 2016 Endringer i sikkerhetsloven (reduksjon av antall klareringsmyndigheter mv.) Behandlet
7. jun 2016 Lov om omdanning av Aerospace Industrial Maintenance Norway SF til aksjeselskap og vedtak om endring i statlig eierpost Behandlet
25. apr 2016 Nasjonal forsvarsindustriell strategi Behandlet
25. apr 2016 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2014, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
25. apr 2016 Sammen om jobben - Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet Behandlet
25. apr 2016 Globale sikkerhetsutfordringer i utenrikspolitikken - Terrorisme, organisert kriminalitet, piratvirksomhet og sikkerhetsutfordringer i det digitale rom Behandlet
18. jan 2016 Norske interesser og politikk i Antarktis Behandlet
18. jan 2016 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2014-1. halvår 2015 Behandlet
18. jan 2016 Norske interesser og politikk for Bouvetøya Behandlet
18. jan 2016 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 12. september 2014-12. september 2015 Behandlet
18. jan 2016 Noregs deltaking i den 69. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) Behandlet
18. jan 2016 Nordisk samarbeid Behandlet
18. jan 2016 Globalisering og handel. Muligheter og utfordringer for Norge i handelspolitikken Behandlet
13. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Utanriksdepartementet Behandlet
9. des 2015 Samtykke til ratifikasjon av avtale av 29. juni 2015 om opprettelse av Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) Behandlet
9. des 2015 Endringer i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (ekstraordinære utgifter i Sjøforsvaret og Luftforsvaret) Behandlet
9. des 2015 Samtykke til godkjennelse av protokoll om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om handelsfasilitering) Behandlet
9. des 2015 Svalbardbudsjettet 2016 Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet Behandlet
9. des 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Justis- og beredskapsdepartementet Behandlet
9. des 2015 Endring av Prop. 1 S (2015-2016) Statsbudsjettet 2016 og Prop. 1 LS (2015-2016) Skatter, avgifter og toll 2016 (økt antall asylankomster) Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. jun 2015 Midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet Behandlet
11. jun 2015 Ordningen for militært tilsatte (S-delen) Behandlet
11. jun 2015 Endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen) (Lov-delen) Behandlet
11. jun 2015 Investeringar i Forsvaret Behandlet
11. jun 2015 Representantforslag om framlegging av rammeverket i TISA-avtala Behandlet
11. jun 2015 Representantforslag om at Noreg skal arbeide for eit forbod mot atomvåpen Behandlet
11. jun 2015 Endringar i statsbudsjettet 2015 under Forsvarsdepartementet (Endringar i "Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap") Behandlet
27. mai 2015 Representantforslag om anerkjennelse av Palestina som egen stat Behandlet
13. apr 2015 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2013 Behandlet
13. apr 2015 Forslag fra Rasmus Hansson på vegne av MDG oversendt fra Stortingets møte 18. desember 2014: Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om videre utvikling av Svalbard-samfunnet, med vekt på bærekraft, miljøforskning, en energibase og nye næringsveier Behandlet
13. apr 2015 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2013, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
13. apr 2015 Muligheter for alle - menneskerettighetene som mål og middel i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
4. feb 2015 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2012 Behandlet
4. feb 2015 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2013 til 12. september 2014 Behandlet
4. feb 2015 Nordisk samarbeid Behandlet
4. feb 2015 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2013-1. halvår 2014 Behandlet
4. feb 2015 Lov om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) Behandlet
12. jan 2015 Utdanning for utvikling Behandlet
11. des 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Justis- og beredskapsdepartementet mv. (Håndtering av terrortrusselen mot Norge sommeren 2014 og skogbrannhelikopter) Behandlet
8. des 2014 Svalbardbudsjettet 2015 Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2014 Endring av Prop. 1 S (2014-2015) om statsbudsjettet 2015 under Utenriksdepartementet Behandlet
10. nov 2014 Representantforslag om norsk tiltredelse til barnekonvensjonens tredje tilleggsprotokoll Behandlet
10. nov 2014 Noregs deltaking i den 68. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 67. generalforsamlinga i FN Behandlet
13. okt 2014 Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - verneplikt for kvinner) Behandlet
18. jun 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Endringar i "Regulativ for tillegg til utskrivne vernepliktige mannskap") Behandlet
18. jun 2014 Endringer i statsbudsjettet 2014 under Forsvarsdepartementet (Gjennomføring av Joint Strike Missile utvikling trinn 3) Behandlet
10. jun 2014 Investeringar i Forsvaret Behandlet
9. jun 2014 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2011 Behandlet
9. jun 2014 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2013 Behandlet
9. jun 2014 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2010 Behandlet
31. mar 2014 Endringer i lov 27. november 1992 nr. 109 om endring av EØS-loven (EØS-utvidelse med Kroatia) Behandlet
31. mar 2014 Samtykke til ratifikasjon av avtale om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) Behandlet
24. feb 2014 Representantforslag om evaluering av Norges engasjement i Afghanistan Behandlet
24. feb 2014 Noregs deltaking i den 67. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 66. generalforsamlinga i FN Behandlet
24. feb 2014 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2012, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
15. jan 2014 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid for perioden 1. oktober 2012 til 20. september 2013 Behandlet
15. jan 2014 Samtykke til ratifikasjon av internasjonal konvensjon mot kjernefysisk terrorisme av 13. april 2005 Behandlet
15. jan 2014 Nordisk samarbeid Behandlet
15. jan 2014 Samtykke til ratifikasjon av avtale om våpenhandel av 2. april 2013 Behandlet
15. jan 2014 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd for 2. halvår 2012-1. halvår 2013 Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2013 Humanitær bistand til Syria, Sør-Sudan og området rundt de store sjøer i Afrika Behandlet
8. des 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet Behandlet
8. des 2013 Endringer i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (kompensasjonsordning for veteraner med psykiske belastningsskader) Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. des 2013 Svalbardbudsjettet 2014 Behandlet
20. jun 2013 Samtykke til godkjennelse av protokoll av 30. mars 2012 om endring av WTO-avtalen om offentlige innkjøp av 15. april 1994 Behandlet
16. jun 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker) Behandlet
16. jun 2013 Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker) Behandlet
16. jun 2013 Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap" Behandlet
13. jun 2013 Endringer i forsvarspersonelloven Behandlet
13. jun 2013 Kompetanse for en ny tid Behandlet
12. jun 2013 Endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet (samfunnssikkerheten og politiberedskapen), jf. Meld. St. 21 (2012-2013) Behandlet
12. jun 2013 Representantforslag om høyere prioritering av utdanning for alle i norsk utviklingspolitikk Behandlet
11. jun 2013 Endring i lov 9. mai 1997 nr. 26 om Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland Behandlet
11. jun 2013 Dele for å skape. Demokrati, rettferdig fordeling og vekst i utviklingspolitikken Behandlet
11. jun 2013 Samtykke til sletting av Myanmars gjeld til Norge og inngåelse av garantier for helsetiltak i utviklingsland Behandlet
5. jun 2013 Regjeringens internasjonale kulturinnsats Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2012 Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2011 Behandlet
13. mai 2013 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av Norges engasjement i Afghanistan Behandlet
13. mai 2013 Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll til FN-konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff Behandlet
6. mai 2013 Representantforslag om å forby synlige religiøse eller politiske symboler som del av Forsvarets uniformer Behandlet
8. apr 2013 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2011, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
8. apr 2013 EØS-avtalen og Norges øvrige avtaler med EU Behandlet
6. mar 2013 Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Behandlet
6. mar 2013 Noregs deltaking i den 66. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 65. generalforsamlinga i FN Behandlet
16. jan 2013 Årsrapport til stortinget fra stortingets delegasjon til Nordisk Råd Behandlet
16. jan 2013 Årsrapport til Stortinget fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
16. jan 2013 Nordisk samarbeid Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
16. des 2012 Representantforslag om endringer i den statlige finansieringen av bistands- og nødhjelpsorganisasjoner Behandlet
13. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Forsvarsdepartementet Behandlet
6. des 2012 Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap" Behandlet
6. des 2012 Svalbardbudsjettet 2013 Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
6. des 2012 Endring av Prop. 1 S (2012-2013) om statsbudsjettet 2013, jf. Prop. 1 S Tillegg 3 (2012-2013) (Utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om endringer i den norske praktiseringen av GSP-systemet for handel med utviklingsland Behandlet
28. nov 2012 Representantforslag om ratifikasjon av tilleggsprotokoll til FNs barnekonvensjon Behandlet
14. nov 2012 EØS-midlene Behandlet
13. jun 2012 Pansra køyrety til Hæren Behandlet
13. jun 2012 Et forsvar for vår tid Behandlet
28. mai 2012 Inngåelse av avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS) Behandlet
28. mai 2012 Global helse i utenriks- og utviklingspolitikken Behandlet
16. apr 2012 Nordområdene Behandlet
16. apr 2012 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
5. mar 2012 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Behandlet
5. mar 2012 Nordisk samarbeid Behandlet
27. feb 2012 Representantforslag om krav om uavhengige evalueringer av bistanden Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2011 Samtykke til at Norge deltar i kapitalpåfyllingen av Det internasjonale utviklingsfondet Behandlet
12. des 2011 Svalbardbudsjettet 2012 Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet Behandlet
12. des 2011 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. des 2011 Samtykke til at Noreg tek del i påfyllinga av Det afrikanske utviklingsfondet Behandlet
12. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
28. nov 2011 Utviklingen i Sørøst-Europa Behandlet
28. nov 2011 Omdanning av Luftforsvarets hovedverksted Kjeller til statsforetak Behandlet
28. nov 2011 Eksport av forsvarsmateriell i 2010, eksportkontroll og internasjonalt ikke-spredningssamarbeid Behandlet
16. nov 2011 Mot en grønnere utvikling - om sammenhengen i miljø- og utviklingspolitikken Behandlet
16. nov 2011 Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn Behandlet
9. nov 2011 Merutgifter til norske styrkers deltakelse i operasjonen i Libya Behandlet
15. jun 2011 Representantforslag om snarlig deployering av norsk militært bidrag til Adenbukta Behandlet
15. jun 2011 Investeringar i Forsvaret Behandlet
15. jun 2011 Endringar i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap Behandlet
13. jun 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling for 2010 Behandlet
13. jun 2011 Samarbeidet i NATO i 2010 Behandlet
6. jun 2011 Bistand til nordmenn i utlandet Behandlet
6. jun 2011 Noregs deltaking i den 65. ordinære generalforsamlinga i FN og vidareførte sesjonar av den 64. generalforsamling av FN Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling for 2010 Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen for 2010 Behandlet
23. mai 2011 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2009 Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling for 2010 Behandlet
23. mai 2011 Representantforslag om årlig, offentlig korrupsjonsrapport fra landets største bistandsorganisasjoner Behandlet
23. mai 2011 Representantforslag om en strategi for Internett og sosiale medier i et menneskerettighetsperspektiv Behandlet
23. mai 2011 Noregs deltaking i Europarådet i 2010 Behandlet
23. mai 2011 Samarbeidet i OSSE i 2010 Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2010 Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
10. apr 2011 Endring i skattevedtaket for Svalbard for inntektsåret 2011 Behandlet
10. apr 2011 Representantforslag om innstramming i sanksjonene overfor regimet i Iran Behandlet
3. apr 2011 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om datalagring Behandlet
9. mar 2011 Representantforslag om norsk budsjettstrategi for bistand til FN Behandlet
7. feb 2011 Representantforslag om en ny helhetlig befalsordning for Forsvaret Behandlet
7. feb 2011 Representantforslag om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven Behandlet
7. feb 2011 Eksport av forsvarsmateriell fra Norge i 2009 Behandlet
7. feb 2011 Samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland Behandlet
7. feb 2011 Representantforslag om styrking av rettigheter for veteraner etter internasjonale operasjoner. Endringer i forsvarspersonelloven Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
2. des 2010 Endring av Prop. 1 S om statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
2. des 2010 Svalbardbudsjettet 2011 Behandlet
2. des 2010 Hjelp til flomofre i Pakistan Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om full åpenhet om norsk bistand Behandlet
29. nov 2010 Representantforslag om krav til antikorrupsjon og åpenhet i bistanden Behandlet
27. okt 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Behandlet
27. okt 2010 Nordisk samarbeid Behandlet
27. okt 2010 Ratifikasjon av avtale mellom EØS/EFTA-statene og EU om en EØS-finansieringsordning 2009-2014 Behandlet
27. okt 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
16. jun 2010 Samarbeidet med Russland om atomvirksomhet og miljø i nordområdene Behandlet
16. jun 2010 Endringer i Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap Behandlet
16. jun 2010 Samtykke til ratifikasjon av Den internasjonale kaffiavtalen Behandlet
13. jun 2010 Noregs deltaking i Europarådet i 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling for 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til EFTA og EØS 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til OSSE Behandlet
13. jun 2010 Noregs deltaking i den 64. ordinære generalforsamlinga i FN Behandlet
13. jun 2010 Samarbeidet i NATO i 2009 Behandlet
13. jun 2010 Samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske Union (IPU) for 2009 Behandlet
25. mar 2010 Framskaffing av ein kommunikasjonssatellitt til Forsvaret Behandlet
25. mar 2010 Norske styrkebidrag til Afghanistan og utgifter i 2010 Behandlet
6. jan 2010 Nordisk samarbeidd Behandlet
6. jan 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk Råd Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
8. des 2009 Svalbardbudsjettet 2010 Behandlet
16. nov 2009 Forelegg for Stortinget av overenskomster inngått med fremmede makter i 2008 Behandlet