Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Stortingets datatjeneste publiserer i skrivende stund ikke oversikt over medlemskap i denne komiteen.

Viser 0 representanter (inkludert varaer).

Navn Parti Fylke Møtende Vara

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
3. jun 2020 Representantforslag om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet Behandlet
29. apr 2020 Lov om endringer i riksrevisjonsloven og EOS-kontrolloven Behandlet
22. mar 2020 Endringer i Stortingets forretningsorden - ny § 50 a om særskilte bestemmelser om behandling av meddelelser fra regjeringen om forskrifter som avviker fra gjeldende lovgivning Behandlet
12. feb 2020 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring av bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon - regulering av forholdet til sikkerhetslovens forskrifter Behandlet
28. jan 2020 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
8. jan 2020 Valg av setteombudsmann for Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
24. nov 2019 Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
13. nov 2019 Representantforslag om prøveordning som gir folk mulighet til å stille borgerforslag for behandling i Stortinget Behandlet
16. okt 2019 Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
13. okt 2019 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2020 Behandlet
2. okt 2019 Valg av nytt varamedlem til styret for Domstoladministrasjonen Behandlet
19. jun 2019 Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
19. jun 2019 Endringer i Stortingets forretningsorden - behandling av gradert informasjon mv. Behandlet
19. jun 2019 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
19. jun 2019 Oppnevning av styre for Norges institusjon for menneskerettigheter Behandlet
19. jun 2019 Endringer i Stortingets forretningsorden (legge til rette for faste voteringstidspunkter) Behandlet
19. jun 2019 Representantforslag om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet Behandlet
13. jun 2019 Endringer i stortingsgodtgjørelsesloven Behandlet
22. mai 2019 Innstilling fra Stortingets presidentskap om å nedsette et utvalg for å utrede Stortingets kontrollfunksjon Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om å hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter Behandlet
25. mar 2019 Reglement for Stortingets bygge- og leiesaker Behandlet
25. mar 2019 Oppnevning av direktør for Norges institusion for menneskerettigheter Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene Behandlet
4. mar 2019 Endringar i Stortingets forretningsorden Behandlet
6. feb 2019 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
18. des 2018 Bestemmelser om sikkerhetslovens anvendelse for Stortingets administrasjon Behandlet
26. nov 2018 Representantforslag om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer Behandlet
26. nov 2018 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner - unntatt punkt 6 Behandlet
15. okt 2018 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2019 Behandlet
13. jun 2018 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
13. jun 2018 Representantforslag om innføre betalingsparkering i stortingsgarasjen Behandlet
13. jun 2018 Rapport til Stortinget fra arbeidsgruppen for oppfølgning av Riksrevisjonens rapport om byggeprosjektet Prinsens gate 26 mv. (Dokument 3:12 (2016-2017)) Behandlet
13. jun 2018 Endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
13. jun 2018 Mandat for og sammensetning av kommisjonen som skal granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner Behandlet
23. mai 2018 Endring i Stortingets forretningsorden Behandlet
13. mai 2018 Representantforslag om utredning av Nobels formål med fredsprisen og av Stortingets rolle ved valg av medlemmer til komiteen Behandlet
2. mai 2018 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
4. apr 2018 Tilsetting av direktør i Stortingets administrasjon Behandlet
5. mar 2018 Endring i Stortingets forretningsorden Behandlet
28. feb 2018 Konstituering av direktør i Stortingets administrasjon Behandlet
26. feb 2018 Representantforslag om at Stortingets presidentskap setter ned et utvalg for å vurdere prosessen og valgbarheten til de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner Behandlet
26. feb 2018 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
7. feb 2018 Representantforslag om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer Behandlet
15. jan 2018 Representantforslag om innføring av lobbyregister Behandlet
15. nov 2017 Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
6. nov 2017 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
18. okt 2017 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2018 Behandlet
20. jun 2017 Endringer i Stortingets forretningsorden mv. Behandlet
14. jun 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
12. jun 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (avkortning av kapitalinntekter) Behandlet
21. mai 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av ny leder i Personvernnemnda Behandlet
1. mai 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen Behandlet
24. apr 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap i spørsmål om avgradering av dokumenter i forbindelse med Stortingets behandling av Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring Behandlet
29. mar 2017 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
19. des 2016 Valg av styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
11. des 2016 Ny stortingsgodtgjørelseslov Behandlet
7. des 2016 Valg av styreleder for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Til behandling
10. okt 2016 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2016 Behandlet
16. jun 2016 Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
6. jun 2016 Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
6. jun 2016 Endringer i reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
6. jun 2016 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
22. mai 2016 Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av leder og nestleder i Personvernnemnda Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om representantenes økonomiske interesser Behandlet
29. feb 2016 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
18. jan 2016 Vedrørende granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star Behandlet
18. jan 2016 Lov om granskingskommisjon for brannen på Scandinavian Star Behandlet
16. des 2015 Val av Stortingets delegasjon for samband med Europaparlamentet Behandlet
25. nov 2015 Innstilling fra Stortingets presidentskap om oppnevning av direktør for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
12. okt 2015 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2016 Behandlet
17. jun 2015 Valg av medlemmer til styret for Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Behandlet
9. jun 2015 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
29. apr 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om å legge til rette for at nytiltrådte statsråder etter § 75 h i Grunnloven kan innkalles til høring i Stortinget om yrkesbakgrunnen Behandlet
27. apr 2015 Representantforslag om ny bestemmelse om opplysningsplikt for statsråder og statssekretærer om tidligere oppdragsgivere og politiske næringsmessige interesser Behandlet
27. apr 2015 Lov om informasjonsplikt, karantene og saksforbud for politikere, embetsmenn og tjenestemenn (karanteneloven) Behandlet
13. apr 2015 Rapport fra arbeidsgruppen som har utarbeidet forslag til lov og instruks om nasjonal institusjon for menneskerettigheter - lovdelen Behandlet
18. feb 2015 Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
28. jan 2015 Representantforslag om å opprette en egen lovavdeling på Stortinget Behandlet
28. jan 2015 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om utvalget for evaluering av EOS-utvalget Behandlet
17. nov 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (yrkesskadedekning og tilbakebetaling) Behandlet
17. nov 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om forskrift om endringer i stortingsgodtgjørelsesforskriften (besøksreiser for familien) Behandlet
15. okt 2014 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett 2015 Behandlet
18. jun 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) Behandlet
18. jun 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
18. jun 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter Behandlet
26. mai 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om redigert versjon av Grunnloven kapittel E og F som følge av vedtatte grunnlovsforslag om menneskerettigheter Behandlet
24. mar 2014 Representantforslag om innføring av lobbyregister Behandlet
5. mar 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om forlengelse av funksjonstiden til Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
12. feb 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
12. feb 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 206 L (2012-2013) Endringer i opplæringslova og privatskolelova (gratis kulturskoletilbud) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 196 L (2012-2013) Endringer i spesialisthelsetjenesteloven (Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop 184 L (2012-2013) Endringer i folketrygdloven (forenklinger i foreldrepengeordningen) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012-2013) Likestilling kommer ikke av seg selv Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 200 L (2012-2013) Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012-2013) Flere i arbeid Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 193 L (2012-2013) Lov om arbeidsskadeforsikring Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekking av Prop. 192 S (2012-2013) Endringar i statsbudsjettet 2013 under Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet (tiltakspakke for torskenæringa) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 198 L (2012-2013) Endringar i forskotteringsloven, folketrygdloven og arbeidsmiljøloven (samleproposisjon hausten 2013) Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekking av Prop. 194 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord - Åmot i kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje i Telemark Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 203 S (2012-2013) Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet Behandlet
15. des 2013 Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012-2013) Endringer i tinglysingsloven mv. (registrering av gjeld) Behandlet
9. des 2013 Valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
9. des 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om forlengelse av funksjonstiden til Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
18. nov 2013 Valg av medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
11. nov 2013 Endringer i Stortingets forretningsorden og reglementet for åpne kontrollhøringer Behandlet
23. okt 2013 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2014 Behandlet
19. jun 2013 Representantforslag om egen lovrådgiver for Stortinget Behandlet
19. jun 2013 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
19. jun 2013 Endringer i tilskuddet til partigruppene på Stortinget Behandlet
2. jun 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om forskrift om endringer i stortingsgodtgjørelsesforskriften (dekning av reiseutgifter) Behandlet
2. jun 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven Behandlet
15. mai 2013 Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden Behandlet
20. feb 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av medlemmer til styret for Domstoladministrasjonen Behandlet
4. feb 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
24. okt 2012 Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser Behandlet
15. okt 2012 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2013 Behandlet
15. okt 2012 Endringer i reglement om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
15. okt 2012 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
6. jun 2012 Innstilling fra Stortingets presidentskap om språklig og teknisk revisjon av Stortingets forretningsorden Behandlet
21. mai 2012 Representantforslag om å endre Stortingets forretningsorden § 53 Spørretime Behandlet
11. apr 2012 Oppnevning av leder og nestleder til Personvernnemda Behandlet
15. feb 2012 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
8. feb 2012 Endring i Stortingets forretningsorden vedrørende permisjoner. Behandlet
8. feb 2012 Tilsetting av direktør i Stortingets administrasjon Behandlet
7. des 2011 Lov om godtgjørelser for stortingsrepresentantene Behandlet
7. des 2011 Forskrift om godtgjørelser for stortingsrepresentantene Behandlet
7. des 2011 Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
10. nov 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring av retningslinjene for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler Behandlet
11. okt 2011 Budsjettkapitler og utkast til romertallsvedtak vedrørende forslaget til statsbudsjett for 2012 Behandlet
10. okt 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden - behandling av anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til lovforslag Behandlet
16. jun 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende spørsmål til skriftlig besvarelse Behandlet
14. jun 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
30. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om minneplate over dem som har mistet livet under militære oppdrag i utlandet i tjeneste for Norge Behandlet
25. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg til Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) Behandlet
9. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden om den utvidete utenriks- og forsvarskomité Behandlet
27. apr 2011 Utskifting av pendlerboliger Behandlet
9. mar 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser og i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
9. feb 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende møteavviklingen Behandlet
9. feb 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
15. des 2010 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
12. des 2010 Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. Behandlet
28. okt 2010 Endringer i lov 7. mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen Behandlet
12. okt 2010 Fordeling til komiteene av rammeområder med budsjettkapitler for 2011 Behandlet
10. okt 2010 Valg av to medlemmer til Stortingets ansvarskommisjon Behandlet
16. jun 2010 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
15. jun 2010 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
10. mar 2010 Representantforslag om lobbyvirksomhet Behandlet
9. des 2009 Forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv. Behandlet
3. des 2009 Endringer i Stortingets forretningsorden mv. Behandlet
18. nov 2009 Retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler Behandlet
16. nov 2009 Regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer Behandlet
9. nov 2009 Endringer i reglene om rett til innsyn i Stortingets dokumenter Behandlet
21. okt 2009 Fordeling av rammeområder med budsjettkapitler for 2010 Behandlet