Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for at bedriftene i denne sektoren [verfts– og leverandørbedrifter] blir en viktig del av omstillingsprosessen til et bærekraftig samfunn. Partiprogram VERFTSINDUSTRI
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil sikre internasjonalt konkurransedyktige vilkår for skipsverft og underleverandører. Partiprogram NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil prioritere maritim utdanning og rekruttering av norsk ungdom til handelsflåten. Partiprogram HØYERE UTDANNING SJØFART UTDANNING VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre internasjonalt konkurransedyktige vilkår for skipsverft og underleverandører. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre konkurransedyktige norske skipsregistre (NOR og NIS). Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD UTENRIKSHANDEL VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere om staten i enkelte tilfeller kan bidra med langsiktig eierkapital. Partiprogram INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VERFTSINDUSTRI
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke klimaforskningen og trappe opp innsatsen for at industrien kan utvikle og ta i bruk ny klimavennlig teknologi. Partiprogram ENERGI FORSKNING INDUSTRI MILJØVERN VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil at Norge tar et internasjonalt initiativ for å endre rederibeskatningen i tråd med beskatning av annet næringsliv. Partiprogram FINANSER NÆRINGSLIV SKATTER VERFTSINDUSTRI
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha null utslipp i sjøtransporten og landstrøm til skip. Vi vil satse på finansieringsordninger og statlige investeringer som gjør norske verft i stand til å satse på utvikling av nullutslippsfartøy og bruke offentlige anbud til å etterspørre teknologien. Partiprogram HAVNER INDUSTRI NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SAMFERDSEL SJØFART VERFTSINDUSTRI

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
17. okt 2016 Representantforslag om mål om nullutslipp for alle skipstyper innen 2030 Behandlet
30. nov 2015 Representantforslag om bruk av nullutslippsteknologi i fergetransporten og bruk av ny teknologi i nærskipsfarten Behandlet
14. des 2010 Endringar i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
17. jun 2010 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2010 Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
13. des 2009 Endringar i statsbudsjettet for 2009 Behandlet
13. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet