Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å styrke kommunene vil Høyre gi kommunene rett til selv å bestemme skjenketidene. Partiprogram KOMMUNER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at utesteder som bryter skjenkereglene, skal miste skjenkebevillingen i minst 3 måneder, og at salgssteder for alkohol som selger til mindreårige, skal miste salgsløyve i tre måneder og i tillegg ilegges bøter. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil endre alkoholloven for slik å redusere maksimal skjenketid fra kl 03.00 til 02.00. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det ikke skal kunne gis salgs- og skjenkebevilling når politiet har frarådet det. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil stramme inn alkoholloven, slik at det ikke blir mulig å dumpe prisene på utesteder. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde Vinmonopolet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder til at denne funksjonen kan ivaretas. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for overgang til handleposer som er laget av nedbrytbart materiale eller er egnet til gjenbruk. Partiprogram NATURVERN VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil øke grensen for avgiftsfrie varer ved privat import. Partiprogram MERVERDIAVGIFT TOLL VAREHANDEL
2009-2013 Venstre Venstre vil fjerne statlige åpningstidsbegrensninger. Partiprogram VAREHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti For å styrke de ansattes lønns– og arbeidsvilkår vil SV satse på kompetanseheving. Partiprogram VAREHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil arbeide for en arealplanlegging som reduserer behovet for bruk av bil når en skal gjøre innkjøp. Partiprogram BYGNINGSVESEN VAREHANDEL
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil videreføre støtteordningen for små distriktsbutikker. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK STATSFORVALTNING VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at alle bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider avskaffes. Partiprogram FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve importbegrensninger for lovlige varer. Partiprogram MERVERDIAVGIFT TOLL VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere alkohollovgivningen slik at skjenkeløyver og salgsbevillinger i større grad tildeles etter objektive kriterier. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil avvikle vinmonopolet og tillate at alle alkoholholdige drikker skal kunne selges i vanlige forretninger. Dette forutsetter et tilfredsstillende kontrollsystem for å sørge for at lovreguleringer overholdes. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil at aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil tillate alkoholsalg i hele åpningstiden for forretninger som har alkoholbevilling. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2009-2013 Høyre Høyre vil avvikle åpningstidsbegrensningene på vanlige søndager, og overlate til kundene og forretningene å bestemme åpningstidene.  . Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil tillate salg av sterkøl og vin i dagligvarebutikker. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate søndagsåpne butikker. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil vurdere en ordning med pol i butikk i områder uten polutsalg, innenfor rammen av EØS-avtalen. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate at Vinmonopolet har åpent alle dager det er tillat å selge øl (inkludert julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften), og tillate salg av alkohol på valgdagen. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil tillate kommunene å ha alkoholsalg i butikk til klokka 22.00 på hvedager og lørdager. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Høyre Høyre vil gi kommunene rett til selv å bestemme skjenketidene. Partiprogram KOMMUNER VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil sikre fattige lands markedsadgang til Norge. Partiprogram HANDEL UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at norske tollsatser og beskyttelsesregimer på sikt fjernes som en del av internasjonale forhandlinger. Partiprogram TOLL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil fremforhandle bilaterale frihandelsavtaler. Partiprogram UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at det innføres nulltoll for samtlige u-land. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at grensen for tollfri import økes. Partiprogram TOLL UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil redusere avgifter på grensehandelsutsatte varer. Partiprogram AVGIFTER NÆRINGSLIV VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at produsenter skal kunne selge egenproduserte alkoholholdige varer direkte til kunden. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil avskaffe bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve importbegrensninger for lovlige varer. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV UTENRIKSHANDEL VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil tillate salg av lovlige varer i hele butikkens åpningstid. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil liberalisere en rekke restriksjoner for handelsnæringen, herunder åpningstidsbestemmelser, konsesjons-, løyve- og bevillingsbestemmelser, samt restriksjoner på etablering og lokalisering av nye virksomheter. Dette vil også omfatte eksport, import og omsetning av alle lovlige varer. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP mener det må være lov å markedsføre alle produkter som lovlig kan omsettes i Norge. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet FrP vil at aldersgrensen for kjøp og skjenking av alkoholholdige drikkevarer settes lik myndighetsalderen. Partiprogram GRUNNLOVEN NÆRINGSLIV VAREHANDEL
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde vinmonopolordningen og sikre ordningens legitimitet ved å endre loven slik at vinmonopolet kan holde åpent på julaften, nyttårsaften, påskeaften og pinseaften, samt på valgdagen. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER RUSMIDLER VALG VAREHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil opprettholde Vinmonopolet og utvide butikknettet videre slik at alle har rimelig nærhet til utsalg. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil legge til rette for at Vinmonopolet kan overta taxfreeutsalgene på flyplassene, under forutsetning av at dette ikke bidrar til nedlegging av flyplasser. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi kommunene fullmakt til å regulere skjenketidene selv, innenfor dagens lovverk med maksimal skjenketid til kl. 03.00 for hele landet. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Senterpartiet Sp vil gi forbrukere og myndigheter innsyn i prisfastsettelse og konkurranse i dagligvaremarkedet. Partiprogram FORBRUKERSAKER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde den nasjonale målsetningen om reduksjon i alkoholforbruket. Det betyr å opprettholde en relativt høy pris på alkohol og begrense tilgjengeligheten. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2013-2017 Venstre Venstre vil fjerne statlige begrensninger på åpnings- og skjenketider, og la slike begrensninger fastsettes av den enkelte kommune. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil fortsette den politiske prisreguleringen av basismatvarer, basert på forhandlinger mellom produsentenes samvirkeorganisasjoner og staten. Partiprogram LANDBRUK VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle merverdiavgiften på økologiske varer, og sette som mål at offentlige matinnkjøp skal inneholde 50 % økologiske varer innen 2017. Partiprogram MERVERDIAVGIFT VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre forbud mot dumpingsalg av matvarer i grossist- og butikkleddet. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil redusere kastingen av mat, blant annet ved å opprette matsentraler i alle store byer, revidere datomerkingssystemet og utrede virkemidler for å minske svinnet fra butikker og storkjøkken. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre en avgift på all mat butikkene kaster. Avgiften kan håndheves ved at skattemyndighetene får innsyn i hvilke varer som tas inn, og hvilke som registreres som svinn. Partiprogram AVGIFTER VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil legge til rette for Bondens marked og andre direktesalgsløsninger, og arbeide for økt omsetning av lokale varer via kjedebutikkene. Partiprogram LANDBRUK VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil innføre innkjøpsavtaler for økologiske, lokalproduserte og Fairtrade-merkede matvarer i alle offentlige institusjoner og kantiner. Partiprogram VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle merverdiavgiften på økologiske varer, gjenbruk og kollektivtransport. Partiprogram MERVERDIAVGIFT VAREHANDEL
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke støtten til nærbutikker på bygdene. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil tillate butikker å holde åpent på søndager. Regjeringen vil sammen med partene i arbeidslivet vurdere hvordan de butikkansatte kan bli omfattet av et godt lovverk når det gjelder arbeidstid og medbestemmelse. Regjeringserklæring VAREHANDEL
2013-2017 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil la Vinmonopolet holde åpent de samme dager som butikkene kan ha ølsalg. Regjeringserklæring RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde Vinmonopolet som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel, og sørge for at det er tilstrekkelig antall utsalgssteder til at denne funksjonen kan ivaretas. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Vinmonopolet skal overta tax-freesalget av alkohol. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil reversere ordningen med at tax-freekvoten av tobakk kan byttes med alkohol. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at alle bør ha krav på å få vite om produkt eller tjenester inneholder miljøgifter eller helseskadelige stoff. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil legge til rette for overgang til handleposer som er laget av nedbrytbart materiale eller er egnet til gjenbruk. Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil bedre forbrukerrettighetene og skjerpe produsentansvaret for å bidra til forlenget varighet på produkter og forsvarlig avfallshåndtering. Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil videreføre dagens ordning med samvirket som produksjons- og markedsregulator og pliktig mottaker for norske råvarer fra heile landet. Partiprogram LANDBRUK VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at produkter testet på dyr skal merkes. Partiprogram FORBRUKERSAKER HUSDYR VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil beholde og styrke Merkur-programmet som skal legge til rette for butikkdrift og bokhandelsdrift også i områder der kundegrunnlaget er for lite til ordinær drift. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil erstatte avgifter knyttet til sjokolade og sukker med en generell sukkeravgift. Partiprogram AVGIFTER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjøre det lønnsomt å velge miljøvennlige produkter med tanke på produksjon, emballasje og gjenvinningsmuligheter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde og bedre forbrukerrettighetene for å stimulere til kvalitet på produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil gjennomgå hvor godt ordningen for datomerking av matvareprodukter fungerer med tanke på å redusere mengden mat som kastes hvert år. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre et forbud for dagligvarebransjen mot å kaste spiselig mat, og pålegge å gi spiselig, men ikke-salgbar mat til matsentraler og lignende. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil opprettholde søn- og helligdagene som hviledager, uten vidtgående handelsvirksomhet. Partiprogram STATSFORVALTNING TROSSAMFUNN VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil avskaffe bestemmelser som begrenser handelsnæringens åpningstider. Partiprogram HANDEL VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve importbegrensninger for lovlige varer. Partiprogram TOLL VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tillate fri etablering av alle former for handelsbedrifter og fjerne handelsmonopoler. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil tillate salg av lovlige varer i hele butikkens åpningstid. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil likebehandle kiosk og dagligvare ved tildeling av salgsbevilling for alkoholholdig drikkevarer. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil oppheve monopolet for omsetning av alkoholholdige drikker. Partiprogram PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil fjerne regulering av åpnings- salgs- og skjenketider. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at produkter som inneholder mikroplast skal merkes tydelig. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at flere reseptfrie legemiddel kan selges i butikk. Partiprogram HELSEVESEN VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet FrP vil at produksjon av transporttjenester og samferdselsrelatert vare- og tjenesteproduksjon skilles fra offentlig myndighetsutøvelse. Partiprogram STATSFORVALTNING VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde Vinmonopolets viktige samfunnsrolle. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere å la Vinmonopolet ta over driften av taxfree-ordningen når gjeldende avtale utløper. Inntektene til offentlige og private flyplasser videreføres. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innholdsmerke alkoholholdig drikke. Partiprogram RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil vurdere bedre garantiordninger for å sikre lengre levetid på produkter. Partiprogram FORBRUKERSAKER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil endre konkurranseloven for å skape incentiver for et mer bærekraftig forbruk. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil fremme en stortingsmelding om varehandelen. Partiprogram VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil prioritere en strategisk satsing for å knytte sammen design, merkevare og miljøvennlig produksjon. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bidra til tettere kobling mellom design- og merkevaredrevet industri og råvareindustrien i Norge. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil styrke mineralforvaltningen for å kunne ivareta framtidens miljøkrav, samiske rettigheter og veilede kommunene. Partiprogram INDUSTRI MILJØVERN SAMER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil innføre lov om god handelsskikk, som regulerer forhandlingene mellom dagligvarekjedene og leverandørene. Målet er å gi forbrukerne bedre utvalg, tilgjengelighet, kvalitet og lavere priser og rettferdig behandling av matprodusentene. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil forsterke innsatsen mot matkasting gjennom samarbeid med matbransjen, etablering av matsentraler, informasjonsarbeid og starte arbeidet med hensiktsmessig lovgivning (matkastelov) for å sikre at butikker og restauranter ikke kaster spisbar mat men bl.a distribuerer dette til samfunnsmessige formål. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag med blant annet krav om nøye sjekk av forbrukerprodukter, bevisstgjøring av bransjer, forbrukere og produktmerking. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil søke europeiske løsninger for sikkerhets- og personvernstandarder for produkter og tjenester. Partiprogram FORBRUKERSAKER RETTSVESEN VAREHANDEL
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil bringe det internasjonale våpenkontroll- og nedrustningsarbeidet videre og ta nødvendige initiativ for å regulere utvikling og bruk av hel- og halvautonome våpensystemer og annen ny teknologi som kan utfordre grunnleggende prinsipper i krigens folkerett. Partiprogram FORSVARSMATERIELL INTERNASJONAL RETT VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil fremme aktive læreplasser gjennom offentlige innkjøp av varer og tjenester. Partiprogram HØYERE UTDANNING NÆRINGSLIV SKOLER UTDANNING VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil bevare regnskogen i tillegg til egen klimainnsats. Vi vil arbeide for at finansiering av regnskogbevaring ikke blir en del av kvotemarkedet, og ikke brukes av industriland for å unngå kutt i egne utslipp. Partiprogram FINANSER FORURENSNING INTERNASJONALT SAMARBEID MILJØVERN NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL UTENRIKSSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kutte klimagassutslipp fra import og utrede tiltak for å sikre reduksjon i utslippene knyttet til import av varer. Partiprogram FORURENSNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING STATLIG EIERSKAP VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil redusere kjøttforbruket i Norge. Vi vil forby salg av kjøtt med tap for å redusere matsvinnet og øke forståelsen for kostnaden ved å produsere kjøtt. Partiprogram FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil innføre matkastelov og avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene. En slik lov må ivareta hensyn til matsikkerhet og behov for bedriftenes inntjening, men omfatte så mange matvarer som mulig. Vi vil innføre avgift på matsvinn som ikke omfattes av loven. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil skjerpe kravene til miljømerking. SV vil faremerke produkter som inneholder miljøgifter og klassifisere dem som farlig avfall. Partiprogram FINANSER FORBRUKERSAKER NÆRINGSLIV PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil jobbe for full åpenhet om hvilke miljøgifter forskjellige produkter inneholder, og om arbeids- og utslippsforhold ved fabrikker som lager de miljøgiftholdige produktene vi importerer. Partiprogram AVGIFTER FORBRUKERSAKER MILJØVERN PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil styrke handelen i byer og tettsteder og gå mot kjøpesentre utenfor sentrum. Partiprogram HANDEL NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING VAREHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil legge til rette for styrket kontroll med de som selger alkohol. Alkoholavgiften må differensieres mellom butikkutsalg og skjenkesteder for å flytte alkoholkonsum inn i kontrollerte omgivelser. Partiprogram AVGIFTER RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse åpningstidene i handelsnæringen bedre til tiden når forbrukerne ønsker å handle. Partiprogram ARBEIDSLIV HANDEL NÆRINGSLIV VAREHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil videreføre samarbeidet med næringslivet for å legge til rette for sunne produkter i matbutikkene og lettfattelig merking av sunne alternativer. Partiprogram FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Høyre Høyre vil innrette avgiftene slik at det lønner seg å velge miljøvennlige kjøretøyer, og at avgiftene økes gradvis på fossile kjøretøyer og fossilt drivstoff. Partiprogram AVGIFTER MILJØVERN VAREHANDEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Høyre Høyre vil stille seg positiv til tiltak for å redusere matkasting innen dagligvarebransjen og næringsmiddelindustrien. Partiprogram LANDBRUKSPRODUKTER MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil øke kontroll og tilsyn med dyr i dyrebutikker. Partiprogram HUSDYR VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere utslippsfri transport ved kjøp av varer og tjenester der det er tilgjengelig, og trappe opp til et absolutt krav innen 2025. Partiprogram MILJØVERN VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere fornybare materialer i produkter og emballasje, og trappe opp til et absolutt krav innen 2025. Partiprogram FORBRUKERSAKER FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil prioritere innkjøp av produkter som kan deles og leies, fremfor å eies. Partiprogram FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil ta initiativ til å utvikle “Fiskerens marked” etter modell fra “Bondens marked”. Partiprogram FISKERIER VAREHANDEL
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil håndheve forbudet mot nye bilbaserte kjøpesentre strengere ved å minimere bruken av dispensasjoner og begrense utvidelse av eksisterende sentre. Partiprogram VAREHANDEL VEGTRAFIKK
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil avvikle ordningen med taxfreesalg på flyplasser. Partiprogram LUFTFART VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil øke refill av flytende varer, framfor handel av single-use varer som kommer med ny plast- eller pappemballasje hver gang (f.eks. oppvaskmiddel, såpe, andre vaskemidler). Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil redusere individuell pakking av mat i plast og andre materialer der dette er mulig. Det er f.eks. unødvendig å pakke hver grønnsak i egen plastemballasje. Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil være imot søndagsåpne butikker. Partiprogram ARBEIDSLIV VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil endre loven slik at unntaket som gir hagesentre mulighet til å være åpne på søndager fjernes. Partiprogram ARBEIDSLIV VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for å fjerne moms på mat. Partiprogram MERVERDIAVGIFT VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil arbeide for at det skal være lovpålagt for matprodusentene å opplyse klart og tydelig om matvarenes innhold og potensielle helsefarer. Partiprogram FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre en lov om god handelsskikk som har til hensikt å skape en bedre balanse mellom de ulike interessene i dagligvaremarkedet. Partiprogram FORBRUKERSAKER VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre en matkastelov for dagligvarebransjen og matprodusentene som omfatter så mange matvarer som mulig, samtidig som den på best mulig måte ivaretar hensyn til matsikkerhet og bedriftenes behov for inntjening. En slik lov bør pålegge disse aktørene å sortere ut matavfallet der det fins returordninger og inngå avtaler med veldedige institusjoner som kan ta imot deres matsvinn og distribuere det til noen som trenger det. Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil opprette og finansiere matsentraler og andre former for mottaksapparat for dagligvarebransjen og matprodusentenes matsvinn. Partiprogram FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Rødt Rødt vil innføre en avgift på matsvinn fra dagligvarebransjen og matprodusentene, for å øke de økonomiske insentivene til å redusere matsvinn som av ulike årsaker ikke kan omfattes av en matkastelov. Partiprogram AVGIFTER FORURENSNING VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil forenkle reglene for søndagshandel. Regjeringserklæring VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil utvide alkohollovens ytre rammer for kommunal salgsbevilling av alkohol til kl 21 på hverdager og lørdager. Regjeringserklæring RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil endre alkoholloven slik at åpningstidene i Vinmonopolets lokale butikker kan følge kommunalt fastsatte salgstider for alkohol. Regjeringserklæring RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil innføre fleksibilitet i grensen for alkoholinnhold som tar høyde for kvalitetsforskjell i produktene for å legge til rette for at mikro- og minibryggerier skal kunne selge produkter i vanlig butikk. Regjeringserklæring RUSMIDLER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil legge til rette for økt konkurranse innenfor detaljhandel og distribusjon av matvarer og andre dagligvarer. Regjeringserklæring LANDBRUKSPRODUKTER VAREHANDEL
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil videreføre samarbeidet med næringslivet for å legge til rette for sunne produkter i matbutikkene og god merking av sunne alternativer. Regjeringserklæring FOLKEHELSE FORBRUKERSAKER VAREHANDEL

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
20. jan 2021 Daglegvare og konkurranse - kampen om kundane Til behandling
17. jan 2021 Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 105/2020 14. juli 2020 om innlemmelse av forordning (EU) 2019/515 i EØS-avtalen Til behandling
17. jan 2021 Endringer i EØS-vareloven (gjensidig godkjenning av varer) mv. Til behandling
7. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
7. des 2020 Representantforslag om å reversere avgiftsøkninger på alkoholfrie drikkevarer og bevare arbeidsplasser i norsk næringsmiddelindustri og varehandel Behandlet
8. okt 2020 Representantforslag om bedre merking av matvarer Til behandling
25. mai 2020 Endringer i produktkontrolloven (reaksjonshjemler) Behandlet
25. mai 2020 Endringer i alkoholloven (justering av Vinmonopolets åpningstider mv.) Behandlet
30. mar 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under UD, KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, SD og FIN, samt endringer i skatter, avgifter og toll 2020 (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
2. mar 2020 Framtidas forbrukar - grøn, smart og digital Behandlet
2. mar 2020 Lov om god handelsskikk i dagligvarekjeden Behandlet
24. apr 2019 Handelsnæringen - når kunden alltid har nett Behandlet
25. mar 2019 Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering) Behandlet
27. mai 2018 Representantforslag om en stortingsmelding om norsk næringsmiddelindustri Behandlet
12. jun 2017 Endringer i tobakksskadeloven, strålevernloven og helseberedskapsloven (registrerings- og tilsynsordning for salg av tobakksvarer mv.) Behandlet
5. jun 2017 Representantforslag om en stortingsmelding om handelsnæringen Behandlet
15. mai 2017 Endringer i markedsføringsloven (unntak fra rett til innsyn i dagligvareportalens prisopplysninger) Behandlet
9. jan 2017 Representantforslag om tiltak for å redusere matsvinn Behandlet
8. jun 2016 Endringer i alkoholloven mv. (retten til begrenset salg av alkoholholdig drikk mv.) Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal Behandlet
2. mar 2015 Representantforslag om å styrke forbrukermakten gjennom digitalisering av produktinformasjon og opprette en informasjonsportal for dagligvarer Behandlet
11. feb 2015 Representantforslag om å lovfeste god handelsskikk for å sikre viktige forbrukerinteresser Behandlet
1. des 2014 Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk) Behandlet
12. nov 2014 Endringer i lov om merking av forbruksvarer mv. (forbrukermerkeloven) Behandlet
15. jun 2014 Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) Behandlet
12. feb 2014 Endringer i legemiddelloven (tiltak mot falske legemidler) Behandlet
22. apr 2013 Representantforslag om lov om endring i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholdning drikke m.v. Behandlet
18. feb 2013 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv om forbrukerrettigheter (forbrukerrettighetsdirektivet) Behandlet
6. feb 2013 EØS-vareloven Behandlet
14. nov 2012 Representantforslag om hvordan grensehandel kan reduseres Behandlet
24. okt 2012 Representantforslag om lik merverdiavgiftssats på næringsmidler Behandlet
19. mar 2012 Representantforslag om lov om endringer i lov 24. februar 1995 nr. 12 om helligdager og helligdagsfred. Avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua" Behandlet
25. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende revisjon av gjeldende lovverk slik at det gjøres mulig med søndagsåpne butikker Behandlet
25. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred Behandlet
25. apr 2011 Oversendelsesforslag vedrørende fjerning av statlige begrensninger på åpningstider i butikker og for salg og skjenking av alkohol Behandlet
13. apr 2011 Representantforslag om å avvikle åpningstidsbestemmelsene - herunder avskaffing av den såkalte "Brustad-bua" Behandlet
13. apr 2011 Endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Behandlet
14. des 2010 Representantforslag om å fjerne tollsats på import av kjøtt i perioden 6. desember-31. desember 2010 Behandlet
7. jun 2010 Endringar i lov om film og videogram Behandlet
6. jun 2010 Representantforslag om å oppheve forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre Behandlet
3. jun 2010 Lov om varer av edelt metall mv. Behandlet