Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å forbedre valgordningen vil Høyre innføre et personvalgstillegg i listevalget til Stortinget. Partiprogram STORTINGSREPRESENTANTER VALG
2009-2013 Høyre For å forbedre valgordningen vil Høyre innføre muligheten til å stryke listekandidater både ved kommune- og stortingsvalg. Partiprogram KOMMUNER STORTINGSREPRESENTANTER VALG
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sørge for moderate lønninger for stortings- og regjeringsmedlemmer og statlige ledere. Ingen leder i staten bør tjene mer enn statsministeren. Partiprogram GRUNNLOVEN REGJERINGEN STATSFORFATNING STORTINGET STORTINGSREPRESENTANTER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. jun 2020 Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2019 Til behandling
4. mai 2020 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. apr 2020 Endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
18. mar 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
5. mar 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
5. feb 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner Behandlet
3. feb 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
9. jan 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
6. jan 2020 Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 14 (forbud mot å utnevne stortingsrepresentanter til statssekretærer) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg) Behandlet
16. des 2019 Grunnlovsframlegg om endring i § 57 femte ledd (utanlandske borgarar skal ikkje reknast med ved mandatfordelinga til Stortinget) Behandlet
22. okt 2019 Suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner Behandlet
21. okt 2019 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. okt 2019 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
7. okt 2019 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
3. okt 2019 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
3. okt 2019 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
19. jun 2019 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
13. jun 2019 Endringer i stortingsgodtgjørelsesloven Behandlet
2. jun 2019 Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten 2. halvår 2017 og kalenderåret 2018 Behandlet
20. mai 2019 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. apr 2019 Representantforslag om å hindre misbruk av godtgjørelser for stortingsrepresentanter Behandlet
28. apr 2019 Årsmelding 2018 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene Behandlet
18. feb 2019 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
24. okt 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
8. okt 2018 Valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
8. okt 2018 Valg av nytt medlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
27. sep 2018 Valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling Behandlet
27. sep 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
13. jun 2018 Endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
13. jun 2018 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
4. apr 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
19. mar 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
26. feb 2018 Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd Behandlet
26. feb 2018 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
12. feb 2018 Valg av nytt varamedlem til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner Behandlet
7. feb 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
31. jan 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
31. jan 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2018 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
29. jan 2018 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
15. jan 2018 Representantforslag om innføring av lobbyregister Behandlet
7. des 2017 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
4. des 2017 Representantforslag om valg av medlemmer til Nobelkomiteen Behandlet
29. nov 2017 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
6. nov 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling Behandlet
25. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa Behandlet
25. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
25. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
23. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
23. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
23. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
23. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
16. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
16. okt 2017 Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer Behandlet
5. okt 2017 Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter Behandlet
5. okt 2017 Fullmaktskomiteen melder å ha valgt Svein Roald Hansen til leder, Ingjerd Schou til første nestleder og Ulf Leirstein til andre nestleder Behandlet
20. jun 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité Behandlet
18. jun 2017 Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
14. jun 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
12. jun 2017 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (avkortning av kapitalinntekter) Behandlet
18. jan 2017 Suppleringsvalg til Stortingets internasjonale delegasjoner Behandlet
18. jan 2017 Valg av nytt varamedlem til Nordisk råd Behandlet
16. jan 2017 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
9. jan 2017 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
11. des 2016 Ny stortingsgodtgjørelseslov Behandlet
17. okt 2016 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
6. jun 2016 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
6. jun 2016 Endringer i reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
25. mai 2016 Årsmelding 2015 om pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
22. mai 2016 Valg av nytt medlem og varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om representantenes økonomiske interesser Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag om å utelukke at stortingsrepresentanter kan beskikkes som statssekretærer Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag 1 B: Grunnlovsforslag 1 på bokmål og nynorsk Behandlet
30. mar 2016 Grunnlovsforslag fra Carl I. Hagen vedtatt til fremsettelse av Christian Tybring-Gjedde om endringer i Grunnloven § 71 (å muliggjøre fritak for å møte på Stortinget) Behandlet
3. feb 2016 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling og til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
3. feb 2016 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
17. des 2015 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. des 2015 Val av Stortingets delegasjon for samband med Europaparlamentet Behandlet
16. des 2015 Suppleringsvalg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
16. des 2015 Valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
19. okt 2015 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
12. okt 2015 Valg av nytt medlem og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling Behandlet
12. okt 2015 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
5. okt 2015 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. jun 2015 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
9. jun 2015 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
9. jun 2015 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
27. mai 2015 Årsmelding 2014 for pensjonsordninga for stortingsrepresentantar og regjeringsmedlemer Behandlet
25. mar 2015 Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
17. nov 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om forskrift om endringer i stortingsgodtgjørelsesforskriften (besøksreiser for familien) Behandlet
17. nov 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven (yrkesskadedekning og tilbakebetaling) Behandlet
20. okt 2014 Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
15. okt 2014 Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
6. okt 2014 Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
19. jun 2014 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
18. jun 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
18. jun 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter Behandlet
18. jun 2014 Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
23. apr 2014 Endringer i vararepresentasjonen i Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
23. apr 2014 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
24. mar 2014 Innstilling fra valgkomiteen om nytt valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd Behandlet
24. mar 2014 Innstilling fra valgkomiteen om nytt valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
5. des 2013 Årsmelding 2012 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
11. nov 2013 Innstilling fra valgkomiteen om valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet Behandlet
23. okt 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
23. okt 2013 Innberetning fra valgkomiteen om sammensetningen av Stortingets faste komiteer Behandlet
6. okt 2013 Innstilling fra fullmaktskomiteen om representantenes fullmakter Behandlet
19. jun 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til den forberedende fullmaktskomité Behandlet
19. jun 2013 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
19. jun 2013 Endringer i tilskuddet til partigruppene på Stortinget Behandlet
2. jun 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om endringer i stortingsgodtgjørelsesloven Behandlet
2. jun 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om forskrift om endringer i stortingsgodtgjørelsesforskriften (dekning av reiseutgifter) Behandlet
13. mai 2013 Innberetning fra valgkomiteen om endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
6. mai 2013 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
1. apr 2013 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
11. feb 2013 Endring i representasjonen i Nordisk Råd Behandlet
28. nov 2012 Opprettelse av og valg av medlemmer og varamedlemmer til en fast delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk Behandlet
14. nov 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet Behandlet
7. nov 2012 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
7. nov 2012 Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet
24. okt 2012 Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser Behandlet
24. okt 2012 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd Behandlet
15. okt 2012 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
15. okt 2012 Endringer i reglement om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
8. okt 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
4. okt 2012 Endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
4. okt 2012 Oppnevning av varamedlemmer for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer av Europautvalget Behandlet
27. sep 2012 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
14. jun 2012 Innstilling fra valgkomiteen om endring i representasjonen i Nordisk Råd Behandlet
6. mai 2012 Endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
28. mar 2012 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
28. mar 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
28. mar 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
28. mar 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet Behandlet
28. mar 2012 Valg av et medlem til Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Behandlet
28. mar 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
8. feb 2012 Endring i Stortingets forretningsorden vedrørende permisjoner. Behandlet
12. des 2011 Suppleringsvalg av et varamedlem til Nordisk Råd Behandlet
7. des 2011 Lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer Behandlet
7. des 2011 Lov om godtgjørelser for stortingsrepresentantene Behandlet
7. des 2011 Forskrift om godtgjørelser for stortingsrepresentantene Behandlet
17. nov 2011 Innberetning fra valgkomiteen om endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
17. nov 2011 Valg av et varamedlem til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
10. nov 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring av retningslinjene for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler Behandlet
9. nov 2011 Valg av et varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA- parlamentarikerkomiteen og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
9. nov 2011 Årsmelding 2010 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet
26. okt 2011 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd Behandlet
10. okt 2011 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. jun 2011 Endring i de faste komiteers sammensetning Behandlet
14. jun 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
27. apr 2011 Utskifting av pendlerboliger Behandlet
13. apr 2011 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling Behandlet
13. apr 2011 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
9. mar 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser og i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
23. feb 2011 Valg av et varamedlem til Stortingets delegasjon til Den Interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
9. feb 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
16. des 2010 Endring i representasjonen i Nordisk Råd Behandlet
12. des 2010 Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. Behandlet
12. des 2010 Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. Behandlet
27. okt 2010 Oppnevning av et varamedlem for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer i Europautvalget Behandlet
27. okt 2010 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd Behandlet
10. okt 2010 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
16. jun 2010 Godtgjørelser for stortingsrepresentantene og regjeringens medlemmer Behandlet
26. mai 2010 Grunnlovsforslag om rett til å nedlegge sitt verv som stortingsrepresentant på visse vilkår Behandlet
9. des 2009 Forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv. Behandlet
18. nov 2009 Årsmelding for 2008 fra styret for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter Behandlet
18. nov 2009 Retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler Behandlet
11. nov 2009 Oppnevning av varamedlemmer for utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer av Europautvalget Behandlet
2. nov 2009 Endringer i de faste komiteers sammensetning Behandlet
21. okt 2009 Europaparlamentet Behandlet
21. okt 2009 Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) Behandlet
21. okt 2009 Den vesteuropeiske union Behandlet
21. okt 2009 Den Interparlamentariske Union (IPU) Behandlet
21. okt 2009 Delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid Behandlet
21. okt 2009 Nordisk Råd Behandlet
21. okt 2009 Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
21. okt 2009 NATO-parlamentarikerforsamlingen Behandlet
20. okt 2009 Sammensetning av Stortingets faste komiteer Behandlet
20. okt 2009 EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen Behandlet
6. okt 2009 Innstilling fra fullmaktskomiteen om fullmaktene Behandlet