Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2013-2017 Fremskrittspartiet Stortingets ombudsmann for forvaltningen og EOS-utvalget må legges direkte under Stortinget. Partiprogram STORTINGETS OMBUDSMANN FOR FORVALTNINGEN

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen Behandlet
25. mai 2020 Melding for året 2019 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
3. mar 2020 Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler Behandlet
8. jan 2020 Valg av setteombudsmann for Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
8. des 2019 Unntak for Sivilombudsmannen fra enkelte bestemmelser i personopplysningsloven Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
16. okt 2019 Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
16. jun 2019 Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen Behandlet
16. jun 2019 Melding for året 2018 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
6. mai 2019 Forslag fra sivilombudsmannen om endringer i sivilombudsmannsloven Behandlet
6. mai 2019 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner, punkt 6 Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
12. jun 2018 Melding for året 2017 fra Sivilombudsmannen Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
15. nov 2017 Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen Behandlet
13. jun 2017 Melding for året 2016 fra Sivilombudsmannen om forebygging av tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff ved frihetsberøvelse Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
15. jun 2016 Særskilt melding fra Sivilombudsmannen - Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger ikke Sivilombudsmannens uttalelser Behandlet
15. jun 2016 Melding for året 2015 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Behandlet
15. jun 2016 Melding for året 2015 fra Sivilombudsmannen Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
9. jun 2015 Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannen Behandlet
9. jun 2015 Melding for året 2014 fra Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
18. jun 2014 Representantforslag om å etablere en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter organisatorisk underlagt Stortinget og knyttet til Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen) Behandlet
10. jun 2014 Melding for året 2013 fra Sivilombudsmannen Behandlet
9. jun 2014 Representantforslag om lov om endringer i lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) og i lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven) (straffeprosessuell frihetsberøvelse og innstramming av bruken av glattceller) Behandlet
5. mar 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om forlengelse av funksjonstiden til Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
12. feb 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
9. des 2013 Innstilling fra Stortingets presidentskap om forlengelse av funksjonstiden til Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (instruks-delen) Behandlet
16. jun 2013 Endringer i sivilombudsmannsloven (nasjonal forebyggende mekanisme) (lov-delen) Behandlet
5. jun 2013 Melding for året 2012 fra Sivilombudsmannen Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om endring i § 6 i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (utvidelse av klagefrist) Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om å styrke Sivilombudsmannens rolle overfor forvaltningen Behandlet
5. jun 2013 Representantforslag om endring i § 12 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (særskilt melding til Stortinget) Behandlet
13. mai 2013 Samtykke til ratifikasjon av valgfri protokoll til FN-konvensjonen mot tortur og annen grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
13. jun 2012 Melding for året 2011 fra Sivilombudsmannen Behandlet
2. mai 2012 Endringar i kommunelova m.m. (samkommune mv.) Behandlet
30. nov 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
9. nov 2011 Representantforslag om opphevelse av § 7 annet ledd i lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
6. jun 2011 Melding for 2010 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Behandlet
12. des 2010 Endringer i pensjonslovgivningen for stortingsrepresentanter m.fl. Behandlet
1. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
1. jun 2010 Melding for 2009 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Behandlet
13. jan 2010 Særskild melding frå Sivilombodsmannen Behandlet
13. des 2009 Valg av Stortingets ombudsmann for forvaltningen Behandlet
9. des 2009 Forslag til pensjonsordninger for stortingspensjonene mv. Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet