Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
19. jun 2019 Endringer i Stortingets forretningsorden - behandling av gradert informasjon mv. Behandlet
4. mar 2019 Endringar i Stortingets forretningsorden Behandlet
13. jun 2018 Endringer i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
13. jun 2018 Rapport til Stortinget fra arbeidsgruppen for oppfølgning av Riksrevisjonens rapport om byggeprosjektet Prinsens gate 26 mv. (Dokument 3:12 (2016-2017)) Behandlet
23. mai 2018 Endring i Stortingets forretningsorden Behandlet
2. mai 2018 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
5. mar 2018 Endring i Stortingets forretningsorden Behandlet
6. nov 2017 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
20. jun 2017 Endringer i Stortingets forretningsorden mv. Behandlet
11. apr 2016 Representantforslag om endring av Stortingets forretningsorden for å sikre åpenhet om representantenes økonomiske interesser Behandlet
11. nov 2013 Endringer i Stortingets forretningsorden og reglementet for åpne kontrollhøringer Behandlet
15. mai 2013 Rapport til Stortingets presidentskap fra arbeidsgruppen for innholdsmessig revisjon av Stortingets forretningsorden Behandlet
15. okt 2012 Endringer i reglement om Register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
6. jun 2012 Innstilling fra Stortingets presidentskap om språklig og teknisk revisjon av Stortingets forretningsorden Behandlet
21. mai 2012 Representantforslag om å endre Stortingets forretningsorden § 53 Spørretime Behandlet
8. feb 2012 Endring i Stortingets forretningsorden vedrørende permisjoner. Behandlet
10. okt 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden - behandling av anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til lovforslag Behandlet
16. jun 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende spørsmål til skriftlig besvarelse Behandlet
9. mai 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden om den utvidete utenriks- og forsvarskomité Behandlet
9. mar 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende registeret for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser og i Reglement om register for stortingsrepresentantenes verv og økonomiske interesser Behandlet
9. feb 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
9. feb 2011 Endringer i Stortingets forretningsorden vedrørende møteavviklingen Behandlet
15. jun 2010 Endringer i Stortingets forretningsorden Behandlet
3. des 2009 Endringer i Stortingets forretningsorden mv. Behandlet