Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at SPU skal følge internasjonalt anerkjente standarder for ansvarlig forvaltning. Regjeringserklæring STATENS PENSJONSFOND
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at SPU skal følge en ansvarlig investeringspraksis som fremmer god selskapsstyring i de selskap det investeres i, som fremmer åpenhet og som tar hensyn til miljø- og samfunnsmessige forhold. Regjeringserklæring STATENS PENSJONSFOND
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil at SPU ikke skal være et politisk virkemiddel. Regjeringserklæring STATENS PENSJONSFOND
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere å åpne for at SPU kan investere i unotert infrastruktur og unoterte selskaper, med krav til åpenhet, avkastning og risiko som for øvrige investeringer i SPU. Regjeringserklæring STATENS PENSJONSFOND
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere ulike styringsmodeller for forvaltningen av SPU, herunder et eget styre for SPU som er uavhengig av Hovedstyret i Norges Bank. Regjeringserklæring STATENS PENSJONSFOND
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere rapporteringskrav rundt SPUs aktive eierskapsutøvelse. Regjeringserklæring STATENS PENSJONSFOND

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
27. apr 2020 Statsrekneskapen 2019 Til behandling
27. apr 2020 Finansmarkedsmeldingen 2020 Til behandling
16. des 2019 Lov om revisjon og revisorer (revisorloven), lov om endringer i lov om Folketrygdfondet og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 102/2018 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2014/56/EU og forordning (EU) 537/2014 Til behandling
11. jun 2019 Statsrekneskapen 2018 Behandlet
11. jun 2019 Energiaksjer i Statens pensjonsfond utland Behandlet
11. jun 2019 Statens pensjonsfond 2019 Behandlet
5. jun 2019 Representantforslag om å innfri klimastreikernes krav Behandlet
15. mai 2019 Salg av Aerospace Industrial Maintenance Norway AS til Kongsberg Defence & Aerospace AS Behandlet
18. feb 2019 Om ny sentralbanklov Behandlet
10. jun 2018 Statsrekneskapen 2017 Behandlet