Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Fremskrittspartiet FrP vil redusere den usosiale el-avgiften. Partiprogram NÆRINGSLIV SKATTEAVTALER SKATTER
2013-2017 Venstre Venstre vil at Norge internasjonalt må være en pådriver for åpenhet omkring og tiltak for å begrense skatteparadisenes rolle i finansmarkedene. Norske selskaper der staten er en vesentlig eier skal ikke kunne operere via skatteparadiser. Partiprogram SKATTEAVTALER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil holde de samlede skattene og avgiftene på samme nivå som i dag. Partiprogram AVGIFTER MERVERDIAVGIFT SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER STATSBUDSJETTET
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil beholde gradert arbeidsgiveravgift og investeringstilskudd. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil samarbeide med andre land om å innføre en skatt på finansielle tjenester. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID SKATTEAVTALER SKATTER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal arbeide for internasjonale reguleringer av skatteparadisene og retningslinjer for mer rettferdig beskatning av internasjonale selskaper. Partiprogram SKATTEAVTALER
2013-2017 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre krav om land-for-land-rapportering som forplikter selskaper til å oppgi nødvendig informasjon for å avgjøre hvor mye skatt som skal betales i hvert enkelt land. Partiprogram SKATTEAVTALER UTENRIKSSAKER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil at Norge skal jobbe for en internasjonal skatteavtale for å sikre at selskaper skatter til stedene der de har sin virksomhet og for å hindre skatteunndragelse via skatteparadiser. Partiprogram SKATTEAVTALER SKATTER
2017-2021 Venstre Venstre vil innføre en skattefradragsordning for energisparingstiltak i bolig, og gi tilskudd til mindre energisparingstiltak i bolig. Partiprogram ELEKTRISITET ENERGI FINANSER MILJØVERN NATURVERN SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil trekke Statens Pensjonsfond Utlands datterselskaper ut av skatteparadis. SV vil inkludere skatteunndragelse, skatteparadis og finansielt hemmelighold i de etiske retningslinjene og trekke fondet ut av selskaper med grove brudd på disse. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil kreve at selskaper som Statens Pensjonsfond Utland investerer i utviser åpenhet om selskapsstruktur, skatteinnbetalinger og eierforhold, samt regnskapsrapportering på land-for-land-nivå. Partiprogram AKSJER FINANSER NÆRINGSLIV SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTER STATLIG EIERSKAP UTENRIKSHANDEL
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha grønne skatter og avgifter. Vi vil ha et skatte- og avgiftssystem som gir betydelige kutt i klimagassutslippene, samtidig som det har en tydelig fordelingsprofil og distriktsprofil. Partiprogram AVGIFTER DISTRIKTSPOLITIKK FINANSER FORURENSNING LOKALFORVALTNING MILJØVERN NÆRINGSLIV NÆRINGSUTVIKLING SKATTEADMINISTRASJON SKATTEAVTALER SKATTEFRADRAG SKATTER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
21. okt 2019 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits, undertegnet i Oslo 20. juni 2019 Behandlet
18. feb 2019 Samtykke til å sette i kraft en multilateral avtale for å gjennomføre endringer i skatteavtaler for å motvirke uthuling av skattegrunnlaget og overskuddsflytting, med de foreslåtte valg og forbehold Behandlet
7. nov 2018 Samtykke til å sette i kraft en protokoll om endring av overenskomst av 23. september 1996 mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfo Behandlet
4. des 2017 Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
4. des 2017 Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
14. nov 2016 Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Kongeriket Norge og De Forente Arabiske Emirater Behandlet
14. nov 2016 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Zambia Behandlet
14. nov 2016 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Sveits Behandlet
13. des 2015 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Serbia, undertegnet i Oslo 17. juni 2015 Behandlet
18. jun 2015 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Romania, undertegnet i Oslo 27. april 2015 Behandlet
14. des 2014 Samtykke til å sette i kraft en avtale om utveksling av opplysninger i skattesaker mellom Norge og Hongkong SAR Behandlet
3. des 2014 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Bulgaria Behandlet
3. des 2014 Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Brasil av 21. august 1980 Behandlet
19. jun 2014 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Belgia, undertegnet i Oslo 23. april 2014 Behandlet
2. jun 2014 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros, undertegnet i Nicosia 24. februar 2014 Behandlet
18. des 2013 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Niue om opplysningar i skattesaker underskriven i Oslo 9. september og i Alofi 19. september 2013 Behandlet
4. des 2013 Endring av skatteavtalen av mellom Norge og Tyskland Behandlet
16. jun 2013 Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Kongeriket Norge og Amerikas Forente Stater om forbedret internasjonal overholdelse av skattelovgivningen og gjennomføring av FATCA, Behandlet
3. jun 2013 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen av 12. januar 1990 mellom Norge og Nederland Behandlet
3. jun 2013 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Botswana om opplysningar i skattesaker Behandlet
3. jun 2013 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Storbritannia Behandlet
1. apr 2013 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Panama om opplysningar i skattesaker Behandlet
1. apr 2013 Samtykke til å setje i kraft ein skatteavtala mellom Kongeriket Noreg og Republikken Sør-Afrika, underskriven i Cape Town 16. juli 2012 Behandlet
1. apr 2013 Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Jamaica Behandlet
9. des 2012 Overenskomst mellom Norge og Hans Majestet Sultanen og Yang Di-Pertuan av Brunei Darussalam om opplysninger i skattesaker Behandlet
14. nov 2012 Skatteinformasjonsavtale med Republikken Guatemala Behandlet
14. nov 2012 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Polen Behandlet
14. nov 2012 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta Behandlet
6. mai 2012 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Georgia, undertegnet i Tbilisi 10. november 2011 Behandlet
29. feb 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Mauritius om opplysningar i skattesaker Behandlet
29. feb 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Den Orientalske Republikken Uruguay om opplysningar i skattesaker Behandlet
30. jan 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Costa Rica Behandlet
30. jan 2012 Samtykke til å sette i kraft en endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Barbados Behandlet
30. jan 2012 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Kongeriket Bahrain Behandlet
9. nov 2011 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og India Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Macaos Spesielle Administrative Region i Folkerepublikken Kina Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Portugal, Behandlet
15. jun 2011 Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Makedonia Behandlet
30. mai 2011 Overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Seychellene om opplysningar i skattesaker Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Andorra om opplysningar i skattesaker Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Montserrat Behandlet
4. apr 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Liechtenstein Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Marshalløyene om opplysningar i skattesaker Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Liberia om opplysningar i skattesaker Behandlet
21. feb 2011 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Republikken Vanuatu om opplysningar i skattesaker Behandlet
14. des 2010 Skatteavtale mellom Norge og Sveits Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Vincent og Grenadinene Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Dominicasamveldet om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Sankt Lucia om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Antigua og Barbuda om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Grenada om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en overenskomst om opplysninger i skattesaker mellom Norge og Saint Christopher (Saint Kitts) og Nevis Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Skatteavtale mellom Norge og Tyrkia Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Belize om opplysningar i skattesaker Behandlet
10. nov 2010 Overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Monaco om opplysningar i skattesaker Behandlet
24. mai 2010 Skatteavtale mellom Norge og Malawi Behandlet
24. mai 2010 Skatteavtalen mellom Norge og Nederland for så vidt angår De nederlandske Antiller Behandlet
24. mai 2010 Skattesaker mellom Kongeriket Norge og Kongeriket Nederland for så vidt angår Aruba Behandlet
24. mai 2010 Skattesaker mellom Norge og Bahamassamvelde Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og republikken San Marino Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og Samoa Behandlet
18. apr 2010 Skattesaker mellom Norge og Cookøyene Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Gibraltar Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Turks og Caicosøyene Behandlet
4. mar 2010 Skattesaker mellom Norge og Anguilla Behandlet
11. jan 2010 Skatteavtale mellom Norge og Polen Behandlet
11. jan 2010 Endring av skatteavtala mellom Noreg og Belgia Behandlet
11. jan 2010 Skatteavtalen mellom Norge og Luxembourg Behandlet
11. jan 2010 Endringsprotokoll med tilleggsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Østerrike Behandlet
11. jan 2010 Endringsprotokoll til skatteavtalen mellom Norge og Singapore Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Caymanøyene Behandlet
14. des 2009 Skattesaker mellom Norge og De britiske jomfruøyene Behandlet
7. des 2009 Skattesaker mellom Norge og Bermuda Behandlet
18. nov 2009 Skatteavtale mellom Noreg og Slovenia Behandlet
18. nov 2009 Skatteavtale mellom Noreg og Qatar Behandlet