Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til politisk reklame på TV. Partiprogram KRINGKASTING POLITISKE PARTIER
2009-2013 Venstre Venstre vil tillate reklame for politiske partier, frivillige organisasjoner og trossamfunn. Partiprogram MASSEMEDIER POLITISKE PARTIER TROSSAMFUNN
2009-2013 Venstre Venstre vil aldri motta gaver som det er knyttet forpliktelser til og vi vil etterleve offentlighet med hensyn til hvem vi mottar støtte fra. Partiprogram POLITISKE PARTIER
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre ungdomspartia og politiske organisasjonar rett til å utøve politisk aktivitet på dei vidaregåande skulane, etter avtale med dei respektive skular, og på ein slik måte at undervisninga ikkje blir forstyrra. Partiprogram POLITISKE PARTIER VIDEREGÅENDE SKOLER
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et restriktivt regelverk når det gjelder fjernsynsreklame, med et fortsatt forbud mot politisk reklame på TV. Partiprogram KRINGKASTING POLITISKE PARTIER
2013-2017 Sosialistisk Venstreparti SV jobber for at det rekrutteres flere personer med minoritetsbakgrunn til politiske organer. Partiprogram INNVANDRERE POLITISKE PARTIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil gjennomgå valgloven med sikte på å gi partiene lokalt større mulighet til å velge hvor mange de vil forhåndskumulere. Partiprogram POLITISKE PARTIER STATSFORFATNING VALG
2013-2017 Kristelig Folkeparti For å motvirke uheldige bindinger mellom private, bedrifter, fagorganisasjoner og de politiske partiene, mener KrF at statens støtte til de politiske partiene bør styrkes. Partiprogram POLITISKE PARTIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil samarbeide med grønne partier i Europa for å tilpasse EØS-avtalen og tilhørende EU-strukturer prinsippene for en grønn økonomi. Samtidig må Norge markere motstand mot EU-regler som svekker handlingsrommet for grønn politikk. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID POLITISKE PARTIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke den offentlige finansieringen av de politiske partiene. Partiprogram POLITISKE PARTIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre de politiske partiene full frihet ved oppsetting av lister til stortings-, sametings-, fylkestings- og kommunestyrevalg. Partiprogram POLITISKE PARTIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil basere oss på kunnskap og alltid sette sak og klart språk foran personangrep og tåkeprat. Partiprogram POLITISKE PARTIER
2017-2021 Miljøpartiet De Grønne MDG vil delta i den offentlige debatten på en saklig og inkluderende måte, og sørge for at det er mulig å ettergå og vurdere de påstandene vi kommer med. Partiprogram POLITISKE PARTIER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. des 2019 Grunnlovsforslag om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
27. nov 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
6. mar 2019 Representantforslag om økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene Behandlet
17. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
13. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
17. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
12. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
19. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
14. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
11. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
10. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
4. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
18. jun 2014 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring i retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter Behandlet
12. mai 2014 Grunnlovsforslag om grunnlovfesting av sivile og politiske menneskerettigheter (unntatt romertallene X og XXIV) Behandlet
3. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Endring av Prop. 1 S (2013-2014) Statsbudsjettet 2014 (kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
2. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
19. jun 2013 Endringer i tilskuddet til partigruppene på Stortinget Behandlet
17. des 2012 Endringar i partiloven Behandlet
10. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
3. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
13. jun 2012 Representantforslag om å innføre kumulering ved stortingsvalg Behandlet
19. des 2011 Endring i statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til kontroll- og konstitusjonskomiteen) Behandlet
10. nov 2011 Innstilling fra Stortingets presidentskap om endring av retningslinjene for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler Behandlet
9. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
8. des 2010 Statsråd Liv Signe Navarsetes og statsråd Terje Riis-Johansens forhold til inhabilitet i forbindelse med pengegaver til Senterpartiet Behandlet
1. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
18. nov 2010 Representantforslag om å gjeninnføre adgangen til å stryke listekandidater ved kommunestyrevalg Behandlet
9. jun 2010 Representantforslag vedrørende statsråders bruk av embetsverk på politiske arrangementer i og utenfor valgkamp Behandlet
10. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
2. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
18. nov 2009 Retningslinjer for stortingsgruppenes og uavhengige representanters bruk av tildelte midler Behandlet