Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre et bredere og mer framtidsrettet radiotilbud gjennom å digitalisere radioen. Partiprogram KRINGKASTING
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil si nei til politisk reklame på TV. Partiprogram KRINGKASTING POLITISKE PARTIER
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil at det utredes en ordning med lokalradiotilskudd, der en forutsetning for tilskudd er at lokalradioene oppfyller et minimum av nyhets- og kunnskapsformidling, eller forøvrig representerer et viktig lokalt kulturtilskudd. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KRINGKASTING KULTUR
2009-2013 Kristelig Folkeparti KrF vil innføre bedre reguleringsordninger for å motvirke misbruk av markedsmakt i fjernsynsmarkedet. Partiprogram KRINGKASTING PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2009-2013 Venstre Venstre vil lage én medieeierskapslov. Partiprogram KRINGKASTING
2009-2013 Venstre Venstre vil gi forbrukere rett til å velge individuelle kanaler, ikke bare ferdige kanalpakker. Partiprogram FORBRUKERSAKER KRINGKASTING
2009-2013 Venstre Venstre vil arbeide for fri konkurranse for innholdsleverandører i det digitale bakkenettet og i kabelnettet. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING
2009-2013 Venstre Venstre vil støtte bruken av fribrukslisenser. Partiprogram KRINGKASTING
2009-2013 Senterpartiet Sp vil handheve konsesjonskrava til allmennkringkastarane strengare på dei språklege områda, og gje stønad til teksting av DVD-filmar på nynorsk og samisk. Partiprogram KRINGKASTING SPRÅK
2009-2013 Senterpartiet Sp vil sikre at lisensfinansierte tv-kanalar når ut til alle. Partiprogram KRINGKASTING
2009-2013 Sosialistisk Venstreparti SV vil ha et restriktivt regelverk når det gjelder fjernsynsreklame, med et fortsatt forbud mot politisk reklame på TV. Partiprogram KRINGKASTING POLITISKE PARTIER
2009-2013 Arbeiderpartiet Senterpartiet Sosialistisk Venstreparti (Stoltenberg II) Regjeringen vil opprettholde lisensfinansieringen av NRK, og slik legge til rette for at NRK utvikler seg videre som en bred allmennkringkaster med god tilstedeværelse over hele landet. Regjeringserklæring KRINGKASTING
2013-2017 Venstre Venstre vil nedlegge det politisk oppnevnte Kringkastingsrådet. Partiprogram KRINGKASTING
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil fortsette å styrke NRK og TV2 som allmennkringkastere, og beholde lisensfinansieringen. TV2 må forbli lokalisert i Bergen også etter neste konsesjon. Partiprogram DISTRIKTSPOLITIKK KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil videreføre og utvikle pressestøtteordningene. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en mediepolitikk som sikrer mangfold også på lokalt nivå. Det er også et mål å beholde minst to redaksjonelt uavhengige nyhetsaviser der dette er tilfellet. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en mediepolitikk som legger til rette for at publikum får tilgang til kvalitetsjournalistikk på de plattformene de ønsker. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil løpende vurdere om de mediepolitiske virkemidlene er oppdatert i forhold til en bransje i rask omstilling, slik at de bidrar til å sikre fri, demokratisk presse og mediemangfold. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil ha et lovverk som bidrar til å sikre en bredde i eierskap i mediene. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil sikre et regelverk for alkoholreklame som likebehandler like aktører. Det bør åpnes for såkalt generisk omtale og bilder av alkoholholdige produkter på produsenters og leverandørers nettsider, med informasjon om ulike produkttypers karakteristika og hva slags drikk som passer til hvilke typer mat. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING MASSEMEDIER RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil opprettholde et helhetlig, aktør- og medienøytralt forbud mot alkoholreklame. innenfor denne rammen utrede muligheten for å åpne også for nøktern produktinformasjon direkte fra produsenter til forbrukere, på informasjonsplattformer som forbrukerne aktivt må oppsøke. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING MASSEMEDIER RUSMIDLER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil bruke de statlige virkemidlene for å stimulere til mangfold i filmbransjen. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil stramme inn reglene som begrenser eierkonsentrasjon i mediebransjen. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER
2013-2017 Miljøpartiet De Grønne MDG vil styrke og rettighetsbestemme tegntolketjenesten slik at hørselshemmede sikres anledning til full deltagelse i kultur og samfunnsliv. Partiprogram FUNKSJONSHEMMEDE KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil jobbe for digital radio til alle. Partiprogram KRINGKASTING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil sikre de mindre aktørene, nemlig lokalradioene, fortsatt gode levevilkår i årene fremover. Partiprogram KRINGKASTING
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil ha en overgangsordning for lokalkringkasting som støtter lokalradioer i overgangen til DAB frem til digitaliseringen av lokalradiosektoren har nådd et tilfredsstillende nivå. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil utrede hvordan distributørene, kanalene og nedlastningskanalene kan trekkes sterkere inn i finansieringen av spillefilm og serier. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for kommersiell allmennkringkasting med hovedkontor i og nyhetssendinger fra Bergen. Partiprogram KRINGKASTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil arbeide for en kommersiell allmennkringkasting på radio med hovedkontor i Lillehammer. Partiprogram KRINGKASTING
2017-2021 Arbeiderpartiet Ap vil sørge for at lokalradioene får midler til å lykkes med overgangen fra FM til DAB. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING
2017-2021 Venstre Venstre vil ha sterke, frie medier. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil ha et sterkt kildevern. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil etablere uavhengige regionale gravefond, hvor lokal- og regionalpressen kan søke om støtte til større graveprosjekter. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil at offentlige instanser skal dele mer informasjon med mediene. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere en egen klageinstans for avslag på innsyn etter offentlighetsloven. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PERSONVERN RETTSVESEN
2017-2021 Venstre Venstre vil vurdere å innføre en medieskatt etter finsk modell, som erstatning for NRK-lisensen og mediestøtte over statsbudsjettet. Partiprogram AVGIFTER FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTER STATSBUDSJETTET
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre NRK som et ikke-kommersielt mediehus, og som en i hovedsak reklamefri aktør på alle plattformer. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Venstre Venstre vil sikre fri konkurranse for innholdsleverandører i kabelnettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD
2017-2021 Venstre Venstre vil pålegge kringkastingsselskaper med allmennkringkastingsoppgaver å tilby og utvide sendinger på norsk tegnspråk. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD SPRÅK
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til samiske medier. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil sikre at flere [film- og fjernsyns-]produksjoner med norsk offentlig støtte spilles inn og produseres i Norge, f.eks. ved krav om at en viss andel av offentlig støtte må brukes i Norge. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil øke støtten til Samisk filminstitutt, som også skal få mulighet til å gå inn med toppfinansiering i tv-serier og spillefilm. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER SAMER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil erstatte dagens incentivordning [for film- og fjernsynsproduksjoner] med en automatisk ordning der inntil 25 % gis i skatterefusjon som ikke skal tas fra kulturbudsjettet. Partiprogram FINANSER KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER SKATTEFRADRAG SKATTER
2017-2021 Sosialistisk Venstreparti SV vil etablere en ordning der internettleverandører og strømmetjenester bidrar til produksjon av nye tv-serier og filmer, f.eks. gjennom strømmeavgift eller bredbåndsavgift. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR
2017-2021 Høyre Høyre vil opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Høyre Høyre vil tilpasse momsfritaket for medieformidling slik at det ikke forhindrer alle kombinasjonsløsninger mellom gratis og betalt innhold. Partiprogram BIBLIOTEK OG LITTERATUR KRINGKASTING MASSEMEDIER MERVERDIAVGIFT
2017-2021 Høyre Høyre vil gjennomgå den statlige støtten til mediene med sikte på å vri støtten til produksjon av kvalitetsjournalistikk på alle plattformer. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Høyre Høyre vil arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge, må forholde seg til norske konkurransevilkår. Partiprogram INTERNASJONALT SAMARBEID KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Høyre Høyre vil tillate politisk reklame på alle plattformer. Partiprogram KRINGKASTING MASSEMEDIER SAMFERDSEL
2017-2021 Høyre Høyre vil sikre nettnøytralitet og åpen digital infrastruktur. Partiprogram KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil styrke pressestøtten. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil innføre en allmennkringkastingsavgift som alternativ til NRK-lisensen. En slik avgift skal være uavhengig av de årlige statsbudsjett. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil at NRKs allmennkringkastingsoppdrag sikres gjennom sterke distriktsredaksjoner med tilstedeværelse i alle fylker. Partiprogram FYLKER KRINGKASTING KULTUR LOKALFORVALTNING MASSEMEDIER
2017-2021 Senterpartiet Sp vil etablere en kompensasjonsordning for allmennkringkastingsoppdraget som sikrer videreføring av en avtale med en kommersiell allmennkringkaster med hovedkontor og egen nyhetsredaksjon utenfor Oslo. Partiprogram KRINGKASTING KULTUR MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere utvidelse av insentivordningen for film- og TV-produksjon i Norge. Regjeringserklæring KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre fellesnordisk språkforståelse ved å arbeide for at film og fjernsyn sendes tekstet, ikke dubbet, når programmet er statlig finansiert eller støttet. Regjeringserklæring KRINGKASTING NORDISK SAMARBEID SPRÅK
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil sikre NRK som et ikke-kommersielt allmennkringkastingstilbud av høy kvalitet. Regjeringserklæring KRINGKASTING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet. Regjeringserklæring KRINGKASTING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere tilpasning av NRK-plakaten slik at den ivaretar hensynet til mediemangfold i en digital verden. Regjeringserklæring KRINGKASTING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil opprettholde mediemangfoldet og muligheten for alternative og reklamefinansierte allmennkringkastingstilbud. Regjeringserklæring KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil modernisere mediestøtten for å sikre et mangfold av utgivelser på ulike plattformer, norsk journalistisk innhold, og videreføre innovasjonsordningen for digital medieutvikling. Regjeringserklæring KRINGKASTING MASSEMEDIER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil fjerne dagens lisens og endre finansieringsmodellen for NRK slik at den er mer fremtidsrettet, sikrer redaksjonell uavhengighet og legitimitet, styrker den sosiale profilen og er enkel og ubyråkratisk. Det skal vurderes å samle all mediestøtte i én ordning. Regjeringserklæring KRINGKASTING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil vurdere om produksjoner der NRK selv eier opphavsretten skal gjøres digitalt tilgjengelig under fribrukslisens. Regjeringserklæring KRINGKASTING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil arbeide for at internasjonale medieaktører som opererer i Norge må forholde seg til norske konkurransevilkår. Regjeringserklæring KRINGKASTING ØKONOMISK SAMARBEID PRISER OG KONKURRANSEFORHOLD

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
9. des 2020 Endring av Prop. 1 S (2020-2021) Statsbudsjettet 2021 (saldering) Behandlet
9. des 2020 Statsbudsjettet 2021 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
22. apr 2020 Endringer i kringkastingsloven mv. (tiltak mot markedsføring av pengespill som ikke har tillatelse i Norge) Behandlet
2. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kulturdepartementet Behandlet
2. des 2019 Endringer i kringkastingsloven mv. (avvikling av kringkastingsavgift, rettelser av inkurier mv.) Behandlet
2. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
10. jun 2019 Endringer i kringkastingsloven mv. (Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring for personer med funksjonsnedsettelser mv.) Behandlet
10. jun 2019 Representantforslag om utvidelse av konsesjon for lokalradio på FM-nett Behandlet
10. jun 2019 Mangfald og armlengds avstand. Mediepolitikk for ei ny tid Behandlet
16. des 2018 Representantforslag om økt likestilling i norsk film- og tv-dramaproduksjon Behandlet
16. des 2018 Endringer i statsbudsjettet 2018 under Kulturdepartementet Behandlet
9. des 2018 Endringer i åndsverkloven mv. (portabilitet av nettbaserte innholdstjenester mv.) Behandlet
9. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
26. nov 2018 Rapport til Stortingets presidentskap fra utvalg nedsatt for å vurdere prosessen og valgbarheten til medlemmer i de komiteer, utvalg og nemnder som Stortinget oppnevner - unntatt punkt 6 Behandlet
12. des 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Kringkastingsrådet Behandlet
11. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. jun 2017 Eit moderne og framtidsretta NRK - Finansiering og innhaldsplikter Behandlet
6. jun 2017 Endringer i kringkastingsloven (reklame og sponsing mv.) Behandlet
3. apr 2017 Kommersiell allmennkringkasting Behandlet
16. des 2016 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2017 Behandlet
13. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
6. des 2016 Representantforslag om utsett slokking av FM-nettet Behandlet
6. des 2016 Redegjørelse av justis- og beredskapsministeren om slokkingen av FM-nettet Behandlet
14. nov 2016 Representantforslag om en strategi for økt satsing på norske tv-serier Behandlet
10. okt 2016 Valg av nytt varamedlem til Kringkastingsrådet Behandlet
29. feb 2016 Open og opplyst - Allmennkringkasting og mediemangfald Behandlet
13. des 2015 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2016 Behandlet
8. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
15. jun 2015 Rammevilkår for lokalradio i samband med digitaliseringa av radiomediet Behandlet
14. des 2014 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2015 Behandlet
9. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
5. mai 2014 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014-2020) Behandlet
9. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
4. des 2013 Skatte-, avgifts- og tollinntekter 2014 Behandlet
16. jun 2013 Endringer i medieeierskapsloven Behandlet
12. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
9. des 2012 Godkjenning av EØS-komiteens beslutning om samordning av visse bestemmelser om innføring av audiovisuelle medietjenester Behandlet
9. des 2012 Endringer i kringkastingsloven, åndsverkloven og film- og videogramlova Behandlet
26. nov 2012 Rammeoverføringer, utbytte og tilfeldige utgifter og inntekter 2013 Behandlet
18. jan 2012 Redegjørelse av nærings- og handelsministeren om håndteringen av statens eierskap i Telenor i forbindelse med A-pressens salg av aksjer i TV2 Behandlet
14. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen) Behandlet
30. nov 2011 Representantforslag om utredning av hjemmel for klarering av opphavsrettigheter fra andre land, tverrterritorial klarering Behandlet
23. nov 2011 Rammeoverføringer, Skatte-, avgifts- og tollvedtak, utbytte mv. 2012 Behandlet
18. mai 2011 Digitalisering av radiomediet Behandlet
23. feb 2011 Endringar i kringkastingsloven og medieeierskapsloven Behandlet
13. des 2010 Innlemming i EØS-avtala av eit støtteprogram for audiovisuelt samarbeid Behandlet
13. des 2010 Endringer i statsbudsjettet for 2010 Behandlet
13. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
9. mai 2010 Representantforslag om NRK og reklamefinansiering Behandlet
14. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet