Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil gjennomføre et kvalitetsløft i fagskolene og likestille fagskolestudenter med andre studenter. Regjeringserklæring FAGSKOLER
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil stimulere til tettere samarbeid mellom skoleeiere og næringsliv, for å heve kvaliteten og sikre praksisnær utdanning. Regjeringserklæring FAGSKOLER NÆRINGSLIV
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil bedre overgangsordningene mellom fagskole og høyskole/universitet. Regjeringserklæring FAGSKOLER HØYERE UTDANNING
2017-2021 Fremskrittspartiet Høyre (Solberg) Regjeringen vil øke kunnskapen om fagskoleutdannelsen i rådgivningstjenestene. Regjeringserklæring FAGSKOLER

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
16. jun 2020 Endringer i statsbudsjettet 2020 under KD, KUD, JD, KMD, ASD, HOD, BFD, NFD, LMD, SD, KLD, FIN, FD og OED (økonomiske tiltak i møte med virusutbruddet) Behandlet
9. des 2019 Endringer i statsbudsjettet 2019 under Kunnskapsdepartementet Behandlet
3. jun 2019 Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven (studentombud, trakassering og tilrettelegging) Behandlet
20. mai 2019 Representantforslag om å gjennomføre en ny levekårsundersøkelse for studenter og en kartlegging av studentenes læringsmiljø Behandlet
23. mai 2018 Lov om fagskoleutdanning (fagskoleloven) Behandlet