Holder de ord legges ned i løpet av 2020.
Hovedkategorier:

Løfter

Stortingsperiode Parti Tekst Kilde Kategorier
2009-2013 Høyre For å trygge norske interesser vil Høyre utvikle norsk Europa-politikk bl.a. ved å bygge ut kontakten mellom Stortinget og Europaparlamentet. Partiprogram EUROPARÅDET
2009-2013 Venstre Venstre vil styrke OSSE og Europarådet til å ivareta sine kjerneområder, og fremme en effektiv arbeidsdeling i forhold til FN, EU og NATO. Partiprogram EU/EØS EUROPARÅDET FN NATO
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil føre en aktiv Europapolitikk som ivaretar norske interesser og bidrar til å nå viktige målsettinger for Europa. Partiprogram EU/EØS EUROPARÅDET UTENRIKSSAKER
2013-2017 Arbeiderpartiet Ap vil styrke samarbeidet med Europaparlamentet og Europarådet. Partiprogram EU/EØS EUROPARÅDET
2017-2021 Kristelig Folkeparti KrF vil styrke samarbeidet med og gjennom Europarådet og OSSE. Partiprogram EUROPARÅDET INTERNASJONALT SAMARBEID

Stortingssaker

Sist oppdatert Sammendrag Status
5. mar 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
3. mar 2020 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2019 Behandlet
4. feb 2020 Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid Behandlet
9. jan 2020 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
4. des 2019 Statsbudsjettet 2020 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
4. jun 2019 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2018 Behandlet
3. jun 2019 Endringer i straffeloven mv. (terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser m.m.) Behandlet
12. des 2018 Endringar i statsbudsjettet 2018 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2018 Statsbudsjettet 2019 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
12. jun 2018 Årsrapporter for 2017 fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
6. mai 2018 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 25. oktober 2007 om beskyttelse av barn mot seksuell utnytting og seksuelt misbruk Behandlet
13. des 2017 Statsbudsjettet 2018 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
13. des 2017 Endringar i statsbudsjettet 2017 under Utanriksdepartementet Behandlet
7. des 2017 Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
4. des 2017 Samtykke til å sette i kraft en avtale mellom Norge og Sveits til endring av virkningstidspunktet i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
4. des 2017 Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
23. okt 2017 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
18. jun 2017 Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Nordisk råd og nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
7. jun 2017 Endringer i transplantasjonslova mv. (gjennomføring av organhandelskonvensjonen i norsk rett) Behandlet
7. jun 2017 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon mot ulovlig handel med menneskeorganer av 25. mars 2015 Behandlet
31. mai 2017 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2016 Behandlet
28. mai 2017 Samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 11. mai 2011 om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Behandlet
18. des 2016 Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet Behandlet
18. des 2016 Statsbudsjettet 2017 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
21. nov 2016 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2014 og 2015 Behandlet
9. des 2015 Statsbudsjettet 2016 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
25. mar 2015 Innstilling fra valgkomiteen om valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
8. des 2014 Endringar i statsbudsjettet 2014 under Utanriksdepartementet Behandlet
8. des 2014 Statsbudsjettet 2015 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
9. jun 2014 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2013 Behandlet
24. mar 2014 Innstilling fra valgkomiteen om nytt valg av varamedlem til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
8. des 2013 Statsbudsjettet 2014 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
11. nov 2013 Valg av medlemmer og varamedlemmer til Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2011 Behandlet
5. jun 2013 Årsrapporter fra Stortingets faste delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger for 2012 Behandlet
16. des 2012 Endringer i statsbudsjettet 2012 under Utenriksdepartementet Behandlet
6. des 2012 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
8. okt 2012 Suppleringsvalg til Stortingets delegasjoner til internasjonale parlamentariske forsamlinger Behandlet
12. des 2011 Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet Behandlet
12. des 2011 Statsbudsjettet for 2012 (kapitler fordelt til utenriks- og forsvarskomiteen) Behandlet
23. mai 2011 Noregs deltaking i Europarådet i 2010 Behandlet
23. mai 2011 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2010 Behandlet
2. des 2010 Statsbudsjettet for 2011 Behandlet
10. nov 2010 Samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker Behandlet
13. jun 2010 Noregs deltaking i Europarådet i 2009 Behandlet
13. jun 2010 Årsrapport fra Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling for 2009 Behandlet
8. des 2009 Bevilgninger på statsbudsjettet 2010 Behandlet
21. okt 2009 Europarådets parlamentariske forsamling Behandlet