Lurer du på hva politikerne stemmer på Stortinget og lover i partiprogrammene? Følg opp dine folkevalgte her! Les mer

Hvem stemmer sammen på Stortinget?

Referatsøk: Sagt i salen

Forslag fra Stortinget

Som medlemmer av Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste for tidsrommet 1. juli 2016 til 30. juni 2021 velges.
Legge «Revidert nasjonalbudsjett 2016» ved protokollen.
Åpne for at midlene som gis gjennom tilskuddsordningen til spesielle rettshjelpstiltak (kap.
Følge utviklingen og endringene i rammebetingelser og muligheter for flyplassene nøye og gi en grundig vurdering av situasjonen, spesielt av de ikke-statlige flyplassers fremtidige rolle i Østlandsområdet, i forbindelse med budsjettet for 2017.
Sørge for at kriteriene for tilskuddsordningen Aktivitet for seniorer og eldre under kap.
- Betegnelsen på Kapittel 257 endres til "Kompetanse pluss" - Betegnelsen på Kapittel 541, Post 70 endres til "Tilskudd til forvaltningsutvikling og samordning av IKT-politikken" - Betegnelsen på Kapittel 1330, Post 63 endres til "Særskilt tilskudd til store kollektivprosjekter" - Stikkordet knyttet til Kapittel 1422, Post 70 endres til.
Vedtaket tek til å gjelde 1. juli 2016.
Frå 1. juli 2016 blir det gjort følgjande endring i Stortingets vedtak 14. desember 2015 nr. 1571 om toll for budsjettåret 2016: Ny § 6 skal lyde.
Fra 1. juli 2016 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff del II
Endringen under I gjøres gjeldende med virkning fra 1. januar 2016.
Se alle forslag »

@holderdeord

Hold deg oppdatert på hva Norges parlamentariske vaktbikkje pusler med.

@partipisken

Vi tvitrer hver gang noen stemmer mot sitt eget parti på Stortinget.